ePSD

5 hits for ambar

::

a'ambar [WATER] wr. a-ambar "marsh water" Akk. ?

ambar [REED-BED] (113x: ED IIIa, ED IIIb, Old Akkadian, Ur III, Old Babylonian) wr. ambar; en3-bar "reed-bed, marsh" Akk. appāru

anbar [IRON] wr. an-bar "iron" Akk. parzillu

anbar [MID-DAY] (28x: Old Babylonian) wr. an-bar7 "mid-day" Akk. kararû; muşlālu

anbar [SIDE] (2x: Ur III, Old Babylonian) wr. an-bar "side of heaven"


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.