ePSD

2 hits for cag4-ne-ca4

::

eršaneša [SONG] (2x: Old Babylonian) wr. er2-ša3-ne-ša4 "a type of song"

šaneša [SUPPLICATION] (29x: Old Babylonian) wr. ša3-ne-ša4; ša-ne-ša4; šag4-ne-za "supplication, compassion" Akk. unnīnu


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.