ePSD

3 hits for cec2

::

namšeš [OFFICIAL] (2x: ED IIIa) wr. nam2-šeš2 "an official"

šeš [ANOINT] (14x: Old Babylonian) wr. šeš2 "to anoint" Akk. pašāšu

šeš [WEEP] (122x: ED IIIb, Old Akkadian, Ur III, Old Babylonian) wr. šeš4; še8-še8; še8; šeš2; šešx(|A.IGI|); šeš3; šex(|IGI×A|) "to weep" Akk. bakû


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.