ePSD

2 hits for en3-ce3

::

enše [UP TILL NOW] (20x: Old Babylonian, unknown) wr. en3-še3 "up till now" Akk. adi matīma

enše'am [UP TILL NOW] wr. en3-še3-am3 "up till now" Akk. adi matīma


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.