ePSD

2 hits for igi-te-en

::

igiten [FRACTION] (6x: Old Babylonian) wr. igi-te-en; i-gi4-te "fraction (math.); proportion" Akk. igitennum

igiten [MESH] (5x: Old Babylonian) wr. igi-te-en "mesh" Akk. itannu


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.