ePSD

4 hits for jic-nu11

::

ĝešnu [ALABASTER] (5x: Old Babylonian) wr. na4ĝešnu; na4ĝeš-nu11; na4ĝešnux(|NU11.GIŠ|) "alabaster"

ĝešnu [LIGHT] (26x: ED IIIb, Old Babylonian) wr. ĝeš-nu11; ĝešnu; gešnu2 "light" Akk. nūru

ĝešnu [TREE] (1x: Old Babylonian) wr. ĝeš-nu11 "a tree" Akk. samānu

ĝešnugal [ALABASTER] (11x: Old Babylonian) wr. na4ĝeš-nu11-gal; na4ĝešnu-gal; ĝeš-na4nu11-gal "alabaster" Akk. ašnugallu


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.