ePSD

4 hits for kur-ku

::

kurku [FLOOD] (17x: Old Babylonian) wr. ku-kur; kur-ku; kur-ku4 "flood; wave" Akk. agû

kurku [OBSERVE?] (6x: Old Babylonian) wr. kur-ku; kur-ku-ku "to observe?"

kurku [WISH] (24x: Old Babylonian) wr. kurku2; kur-ku; ku-kur; gu-kur; kur-gi4 "wish" Akk. nizmatu

kurkudu [CONTAINER] (52x: Ur III) wr. kur-ku-du3; ku-kur-du3; kur-du3 "a container"


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.