ePSD Akkadian Index

G

gabagallu
gabaĝal [GUARD] wr. gaba-ĝal2 "front guard of a chariot" Akk. gabagallu

gadalalû
gadala [FABRIC] wr. tug2gada-la2 "a fabric" Akk. gadalalû

gagû
ĝagia [CLOISTER] wr. ĝa2-gi-a "cloister" Akk. gagû

ga'iššu
ga'eš [TRADER] wr. ga-eš8; ga-eš "a long distance trader; tax collector, customs collector" Akk. ga'iššu

galamahhu
galamah [SINGER] wr. gala-mah "chief lament singer" Akk. galamahhu

galātu
buluh [FEAR] wr. bu-luh; bu-lu-uh2; bu-lu-uh3; buluh "to fear, tremble, be afraid" Akk. galātu

gallabu
šu'i [BARBER] wr. šu-i "barber" Akk. gallabu

gallābu
hursaĝ [BARBER] wr. hursaĝ "barber, hairdresser" Akk. gallābu

kinda [BARBER] wr. kinda "barber, hairdresser" Akk. gallābu

munsub [HAIR] wr. munsub; munsub2; munsubx(|KA×SUHUR|); sumunsub; sumunsub2; u2-šu-p? "hair; barber" Akk. šārtu; šārat zumri; gallābu

gallû
galla [POLICEMAN] wr. galla; gallax(TE) "policeman; a demon" Akk. gallû

gamālu
šu ĝar [CARRY OUT] wr. šu ĝar; šu ĝa2-ĝa2 "to carry out (a task)" Akk. gamālu

gamāru
til [COMPLETE] wr. til; til3 "(to be) complete(d); (to be) old, long-lasting; to end" Akk. gamāru; labāru; qatû

gamlu
gam [CROOK] wr. ĝeškab; ĝešgam3; ĝešKIN "shepherd's crook, bent stick; haft, hilt" Akk. gamlu; šikru

ĝešbur [TOOL] wr. ĝeš-bur2 "a ritual tool, crook" Akk. gišburu; gamlu

ĝešhaš [WEAPON] wr. ĝeš-haš "a weapon" Akk. gamlu; gišhaššu

zub [STICK] wr. zub "bent stick (for throwing), throwing-stick" Akk. gamlu

gana
gana [COME ON!] wr. ga-na; gana "come on!" Akk. gana

ganāşu
birig [CONTRACT] wr. bi-ri-ig; bir2 "to sneer at, lift (nose, lip), contract oneself, roll up" Akk. ganāşu; kalāşu

kiri ur [FLARE THE NOSTRILS] wr. kiri3 ur5 "'to flare the nostrils'" Akk. ganāşu; šanāşu

gapāšu
zig [RISE] wr. zig3 "to issue; to levy, raise, muster; to swell; to expend; to rise" Akk. dekû; gapāšu; tebû; şītu

garābu
gum [MANGE] wr. gan; gum2 "mange, scab, leprosy" Akk. garābu; epqēnu

garānu
gar [HEAP] wr. gar "to heap up" Akk. garānu

gu gur [PILE UP] wr. gu2 gur "to pile up" Akk. garānu

garû
gara [CREAM] wr. gara2; ga-ar3; ga-ar3-ra; gar10; gar11; gar12; gar9; garx(|GA.GA|) "cream" Akk. garû; lišdu

gašīšu
gazinbu [POLE] wr. ga-zi-in-bu; gazinbu; gu4-zi-in-bu; ga-šim-bu "a pole, post; stick, club" Akk. gazamānu; gašīšu; nappaşu; timmu

gašru
ir [MIGHTY] wr. ir9; ir3 "mighty" Akk. gašru

gaşaşu
tukur [CHEW] wr. tukur2; tukur; tukur3 "to chew, gnaw; to shear, pluck wool" Akk. gaşaşu; kasāsu; sepû siki

gaşāşu
guruš bur [UNMNG] wr. guru5-uš bur2; gur5-ru-uš bur2; guru5 bur2 "?" Akk. gaşāşu

zu du [BITE] wr. zu2 du3 "to bite" Akk. gaşāşu

zu gaz [CHEW] wr. zu2 gaz "to chew" Akk. gaşāşu

zu rah [BITE] wr. zu2 ra "to bite" Akk. gaşāşu

zu sud [BITE] wr. zu2 sud2 "to bite" Akk. gaşāşu

gaşşu
imbabbar [GYPSUM] wr. im-babbar2; im-babbar "gypsum" Akk. gaşşu

gazamānu
gazinbu [POLE] wr. ga-zi-in-bu; gazinbu; gu4-zi-in-bu; ga-šim-bu "a pole, post; stick, club" Akk. gazamānu; gašīšu; nappaşu; timmu

gāmiru
lirum [STRENGTH] wr. lirum; lirum3; lirum2; lirum6; lirum7; lirum8 "strength; force; (to be) strong, powerful, mighty, great; (to be) resistant, obstinate, combative, quarrelsome; a noble; (crook of the) arm; wrestler" Akk. abaru; dannu; emûqu; gāmiru; kamiru; kirimmu; umašu; šapşu; šitnunu; šitpuşu

gepû
rig [UNMNG] wr. rig7 "?" Akk. gepû

gerrānu
giranum [WAILING] wr. gi-ra-num2 "wailing, wailing ceremony" Akk. gerrānu

gerru
urdib [CUB] wr. ur-dib "cub" Akk. gerru

gerseqqû
ĝirsiga [ATTENDANT] wr. ĝir3-sig10-ga "an attendant" Akk. gerseqqû

ušga [YOUTH] wr. uš-ga "attendant; youth" Akk. gerseqqû; uškû

gerû
gabal du [HOSTILE] wr. ga-ba-al du3 "to be hostile, to challenge" Akk. gerû

gešû
buluh [VOMIT] wr. bu-lu-uh3; bu-lu-uh2; buluh; bu-luh "to vomit; to burp" Akk. arû; gešû

gibillû
gibil [FIREWOOD] wr. gigibil2; gigibil; gigibil3; ĝešgibil2 "firewood tinder, taper, kindling" Akk. gibillû; kibirru; makaddu; qilûtu

gigunû
giguna [TERRACE] wr. gi-gu3-na; gi-gun4-na; gi-gun4 "high sacred terrace" Akk. gigunû

gigurdû
gigurda [BASKET] wr. gi-gur-da "a basket" Akk. gigurdû; maššû

gigurru
gigur [CONTAINER] wr. gi-gur "a measuring container" Akk. gigurru; pānu

gihannu
gihan [BASKET] wr. gi-ha-an "a basket for wool" Akk. gihannu

giltû
ĝešdi [RUNG] wr. ĝešdi5 "rung" Akk. giltû

gimillu
urra [LOAN] wr. ur5-ra; ur5 "interest-bearing loan; debt; requital, favour" Akk. gimillu; hubullu

gimillu turru
šu gi [REPAY] wr. šu gi4 "to repay; to return something to someone, settle an account" Akk. gimillu turru; šullumu

ginû
gina [OFFERING] wr. gi-na "regular offering, dues" Akk. ginû

gipāru
ĝipar [CLOISTER] wr. ĝi6-par4; ĝi6-par3; gešgiparx(KISAL); ĝiparx(KISAL) "cloister" Akk. gipāru

girgilu
girgilum [BIRD] wr. giri16-i-lumušen; gur8-galmušen?; gir-gi-lummušen; gir-gi4-lumušen; ĝir3-gi-lumušen; kir4-gi4-lummušen "a bird" Akk. girgilu; şâku

girimmu
girim [FLOWER] wr. gi-rin; gi4-rin; girim; ĝešgi-rim "(to be) pure; (to be) clear; a fruit; a tree; a flower; olive" Akk. ellu; girimmu; hulamīsu; illūru; serdu

girinnu
girinum [PLANT] wr. ĝešgi-ri-num2 "a plant" Akk. girinnu

girīşu
girizum [TREE] wr. ĝešgi-ri-zum "a tree" Akk. girīşu

girram/harrānam şabātu
ĝiri dab [TAKE TO THE ROAD] wr. ĝiri3 dab5 "to take to the road" Akk. girram/harrānam şabātu

girru
urnim [LION] wr. ur-nim "lion" Akk. girru

gisallû
gisal [SCREEN] wr. gi-sal "reed screen" Akk. gisallû

gisappu
gisab [BASKET] wr. gi-sab "basket" Akk. gisappu

ĝešbadra [SLED] wr. ĝeš-bad-ra2 "threshing sled" Akk. gisappu

giskimmu
ĝiškim [SIGN] wr. ĝiškim "sign, omen; trust, aid" Akk. giskimmu; ittu; tukultu

gišallu
ĝisal [RUDDER] wr. ĝešĝisal "rudder, oar; a roof part" Akk. gišallu

gišburu
ĝešbur [TOOL] wr. ĝeš-bur2 "a ritual tool, crook" Akk. gišburu; gamlu

gišginû
ĝešgina [~LOOM] wr. ĝeš-gi-na "a part of the loom" Akk. gišginû

gišhaššu
ĝešhaš [WEAPON] wr. ĝeš-haš "a weapon" Akk. gamlu; gišhaššu

gišhummu
ĝešhum [BENCH] wr. ĝeš-hum; ĝeš-hu-um "bench; cabin; awning" Akk. gišhummu

gišimmaru
ĝešnimbar [PALM] wr. ĝešĝešnimbar; ĝešnimbar; mu-nim-mar "date palm" Akk. gišimmaru

giškanakku
ĝeškanak [JAMB] wr. ĝeš-kan4-na; ni-iš-ka-an-ka-na-ak "a part of a door frame, door jamb" Akk. giškanakku; sippu

giškurrû
ĝeškur [TREE] wr. ĝeš-kur "a tree" Akk. giškurrû

gišparru
ĝešpar [TRAP] wr. ĝeš-bur2; ĝeš-par3; ĝeš-bur? "trap, snare" Akk. gišparru

gišrinnu
ĝešrin [SCALES] wr. ĝeš-rin2 "scales" Akk. gišrinnu

giššakanakku
ĝeššaganak [DOORFRAME] wr. ĝeš-ša3-gan; ĝeš-ša3-gan-na "a part of a doorframe" Akk. giššakanakku

giššaškû
šašku [POLE] wr. šašku "a pole" Akk. giššaškû

giššu
tuhul [HIP] wr. tuhul "hip bone" Akk. giššu

gištaggû
ĝeštaga [SACRIFICE] wr. ĝeš-tag-ga "sacrifice" Akk. gištaggû

gištallu
ĝešdal [CROSSBAR] wr. ĝešdal "crossbar, beam, dividing line" Akk. gištallu

gištappu
ĝirigub [FOOTSTOOL] wr. ĝešĝiri3-gub "footstool" Akk. gištappu

gişşu
maš [TREE] wr. ĝešmaš "a tree" Akk. gişşu

gitmalu
bu [PERFECT] wr. bu; bu2 "perfect" Akk. gitmalu

gutuku [PERFECT] wr. gu2-tuku "perfect; rich" Akk. gitmalu; šarû

saĝdili [LONE] wr. saĝ-dil "lone, single; batchelor; noble" Akk. gitmalu; ēdēnû

šaggan [PERFECT] wr. šag4-gan "perfect" Akk. gitmalu

gitmalu?
ašša [PERFECT] wr. aš-ša4; aš-ša "perfect" Akk. gitmalu?

gitmālu
rum [PERFECT] wr. rum "perfect, ideal" Akk. gitmālu

šar [PERFECT?] wr. šar2 "to be perfect?" Akk. gitmālu

ušum [SNAKE] wr. ušum "first and foremost; noble; snake" Akk. ašaredu; bašmu; gitmālu

gizillû
gi'izila [TORCH] wr. gi-izi-la2 "torch" Akk. dipāru; gizillû

gubāru
gubar [INGOT] wr. gu2-bar "metal ingot; a container; a unit of measurement" Akk. gubāru; miriqtu

gudapsû
guda'abzu [PRIEST] wr. guda2-abzu "a priest" Akk. gudapsû

guennakku
gu'enak [OFFICIAL] wr. gu2-en-na "an official" Akk. guennakku

gugallu
gugal [INSPECTOR] wr. ku3-gal2; gu2-gal; ku6-gal2 "canal inspector" Akk. gugallu

gugguru
gurgur [VESSEL] wr. gur4-gur4; duggur4-gur4; duggur8-gur8; gur8-gur8 "a vessel; a unit of liquid capacity" Akk. gugguru; kurkurratu

niĝtahab [VESSEL] wr. dugniĝ2-ta-hab "a vessel" Akk. gugguru; kukkubu

gugutum
gugutum [PLANT] wr. gu-gu-tum "a plant" Akk. gugutum

guhšû
guhšu [ALTAR] wr. guhšu; guhšu2 "a reed altar; (a part of) a container" Akk. guhšû; šubat diqāri

gukkallu
gukkal [SHEEP] wr. gukkal "fat-tailed sheep" Akk. gukkallu

gullubu
umbin TAR [SHAVE] wr. ĝešumbin TAR "to shave" Akk. gullubu

gurduppum
gurdub [BASKET] wr. gurdub; gigur-dub; gurdub2; gur-dub "a basket" Akk. gurduppum

gurištu
laga [VULVA] wr. la-ga "vulva" Akk. gurištu; laqlaqqu

gurrunu
gu gar [PILE UP] wr. gu2 gar; gu2 gar-gar "to pile up" Akk. gurrunu

guruš-garaš
imma [VULVA] wr. im-ma "vulva" Akk. guruš-garaš

gušūru
ĝušur [BEAM] wr. ĝešĝušur; ĝušur "beam" Akk. gušūru

guzallu
ašbaltum [STATUS] wr. lu2aš-bal-tum "a person of low social standing" Akk. ašpaltu; guzallu

guzal [SCOUNDREL] wr. gu2-zal; gu3-zal "scoundrel, rogue; (to be) coarse, rude" Akk. guzallu; ishappu; ahurrû; nû'u

hara [RUFFIAN] wr. hara3 "ruffian, scoundrel" Akk. guzallu; ishappu

guzalû
guzala [OFFICIAL] wr. gu-za-la2 "an official" Akk. guzalû

gūru
gilim [FOLIAGE] wr. gigilim; ĝešgilim "foliage; forest" Akk. gūru; halbu


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.