dubsadara [LAME]

(3 instances)

dubsadara [LAME] (3x: Old Babylonian) wr. dub3-sa-dar-a "lame person"

[1] cuneiform HI.SA.DAR.A dub3-sa-dar-a
+ -0 (3x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 3

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. lame person (3x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/unknown lu2 dug3-sa-dar-a = u4-gu-rum OB Lu-Azlag A 79.

See: lu dubsadara u.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.