dun [PROFIT]

(36 instances)

dun [PROFIT] (36x: Old Akkadian, Ur III, Old Babylonian) wr. dun "profit"

[1] cuneiform DUN dun
+ -0 (36x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 22 3

4 distinct forms attested; click to view forms table.

1. profit (36x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/unknown lu2 DUN-a = a-wi-il qa2-ta-tim OB Lu-Azlag A 280; lu2# dun!?-a# = ha-[i-ţu3] lu2-azlag B and C Seg.13, 4. ELA/ED IIIb/Girsu dun-dun VS 14, 159 o ii 15. ELA/ED IIIb/unknown 1(aš@c) dun-dun Nik 1, 003 r v 9; 1(aš@c) dun-dun Nik 1, 014 r i 7; lu2 dun-dun Nik 1, 041 o ii 8; dun-dun Nik 1, 053 r iii 10; dun-dun Nik 1, 101 o ii 4. ELA/Old Akkadian/Girsu x dun-a STTI 011 4. ELA/Old Akkadian/Umma anše dun-a Nik 2, 054 4. ELA/Ur III/Drehem lu2 dun-a a-bu-ni šagina AUCT 1, 276 3; lu2-lu2 dun-a PU3.ŠA-i3-li2-me SmithCS 38 14 1; lu2 dun-a e2-a-i3-li2-ka TCL 2, 5488 5; kal-bi-si aga3-us2 lu2 dun-a a-bu-ni šagina Trouvaille 83 3. ELA/Ur III/Girsu sipa#-de3 dun-a BAOM 2, 33 81 9; nam-u dun-a CT 10, 30 BM 014612 r ii 21; 1(diš) engar erin2 ba dun HLC 002 (pl. 052) r ii 3. ELA/Ur III/unclear gurum2 ak nam-u dun-a MVN 13, 714 2. unknown/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) dun-dun DP 135 o vii 13; dun-dun DP 585 o i 2; dun-dun RTC 061 r iii 8. unknown/ED IIIb/unknown dun-dun TSA 07 r v 18; 1(u@c) 5(aš@c)! dun-dun Nik 1, 004 o iii 1. unknown/Old Akkadian/Girsu 1(gešʾu) 1(geš2) kuš la2-a dun NFT p. 184, AO 4303 r ii 5; [...] a dun NFT p. 184, AO 4303 r ii 11. unknown/Old Akkadian/unknown lu2 dun-a BIN 08, 153 3.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.