en tar [ASK]

(229 instances)

en tar [ASK] (229x: Lagash II, Ur III, Old Babylonian) wr. en3 tar; aš tar "to ask" Akk. šâlu

(en[cvne] + tar[cut])

[1] cuneiform LI TAR en3 tar
[2] cuneiform AŠ TAR aš tar (ES)
+ -0 (229x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1]
[2]

8 distinct forms attested; click to view forms table.

1. to ask

~ ELA/Ur III/Drehem en3-bi tar-re-dam AUCT 2, 008 5; en3-bi tar-re-de3 AUCT 2, 230 8'; en3-bi tar-re-dam AUCT 2, 406 1. ELA/Ur III/Girsu en3-bi tar-re ASJ 02, 35 98 r ii 7; 4(šar2) 6(bur3) GAN2 en3-bi tar-re-dam ASJ 09, 122 52 o ii 5; en3-bi tar-re-dam ASJ 09, 126 57 r ii 8. ELA/Ur III/Nippur en3-bi*# tar*-re*#-dam*# NRVN 1, 048 2; en3-bi tar-re-dam TMH NF 1-2, 133 4; lugal-mu en3 he2-tar-re TCS 1, 364 1. ELA/Ur III/Umma en3 tar-re AnOr 01, 253 3; ugula-bi en3 tar-da? AnOr 07, 292 2; en3-bi tar-re-dam BIN 05, 202 2. ELA/Ur III/Ur en3-bi tar-re-dam RA 57, 094 1 2; en3-bi tar-re-dam# [...] UET 3, 1107 8; en3#-bi tar-re-dam UET 3, 1357 18; en3-bi tar-re#-[dam] YOS 04, 289 5. ELA/Ur III/unclear en3-bi tar-re-dam ASJ 12, 045 18 5; u3 en3-bi tar-re Kyoto 49 3; en3#-bi tar-e-dam Syracuse 414 1; en3! u3-na-tar YOS 04, 118 4. unknown/Ur III/Drehem 1(diš) udu ur-diškur en3-bi tar#-[re] Utah 12 10; [x] 2(diš)# udu dnanše-kam en3-bi tar-re-dam Akkadica 114-115, 107 46 5. unknown/Ur III/Girsu dumu nig2-sa6-mu!? en3-bi [tar-re-dam] ASJ 18, 157 2 r i 16; ŠU+LAGAB# 1(diš)# geme2# en3#-bi# [tar]-re-dam ASJ 18, 157 2 r ii 9; en3-bi tar-re-dam ASJ 19, 135 120 r v 3. unknown/Ur III/Lagash inim ARAD2-e2-gal ki er3-ra#-dan# i3-tuš-a en3-bi tar-re-dam Rochester 239 3. unknown/Ur III/Umma en3-bi tar-re-dam MVN 16, 0756 10; en3#-bi tar-e-[dam?] MVN 18, 522 11; en3-bi tar-re-dam Princeton 1, 313 1. unknown/Ur III/unclear e2-gal-la en3#-bi ga-tarar bi2-in-du11 LÕuomo 45 5; en3-bi tar-re-dam SANTAG 7, 105 4.

Akk. šâlu "to ask".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.