gabartur [HERDER]

gabartur [HERDER] wr. gab2-bar-tur "a herder"

[1] cuneiform KAB.BAR.TUR gab2-bar-tur

1. a herder

[1993-1997] M. Stol, RlA 8 195.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.