gir [ANGER]

gir [ANGER] wr. gir10 "anger, rage" Akk. uzzu

[1] cuneiform NE gir10

1. anger, rage

Akk. uzzu "anger, rage".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.