agar [LEAD]

(20 instances)

agar [LEAD] (20x: ED IIIa, Ur III, Old Babylonian) wr. a-gar5; a-bar2; e2-gar; e2-gar8; a-gar3 "lead" Akk. abārum

[1] cuneiform A.LU₃ a-gar5
[2] cuneiform A.BARA₂ a-bar2
[3] cuneiform E₂.GAR e2-gar (e2-ĝar)
[4] cuneiform E₂.SIG₄ e2-gar8
[5] cuneiform A.GAR₃ a-gar3
+ -0 (18x/90%); -ra (1x/5%); -re (1x/5%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1 5 8
[2] 3
[3] 2
[4] 1
[5]

9 distinct forms attested; click to view forms table.

1. lead (20x/100%)

~ LEX/ED IIIa/unknown a-gar5 ED Metals 60. LEX/Old Babylonian/Nippur a-gar5(LU3) OB Nippur Ura 2 489; [x] a-gar5 OB Nippur Ura 2 490; [[a-gar5]] = = A.LU3 = a-ba-ru-um# OB Diri Nippur 298. ELA/Ur III/Umma 9(diš) ma-na a-gar5 uruda TCL 5, 6037 o v 34. ELA/Ur III/Ur 1(u) 5(diš) ma-na uruda a-bara2 UET 3, 0310 1; 1/2(diš) ma-na a-bara2 UET 3, 0494 1; har a-gar5 2(diš)-a UET 3, 0496 2; 1/2(diš) ma-na a-gar5 UET 3, 1498 o v 21; 7(diš) a-bara2? gi x HI UET 3, 1498 o i 20; 1/3(diš)ša 9(diš) gin2 a-gar5 UET 3, 1498 r iii 9. ELA/Ur III/unclear lu2 i3-gal2 iri lu2 mar-ha-šiki u3 lu2 a-gar5-me TSU 108 o iv 14. unknown/Ur III/Girsu 1(u) e2-gar-ra-ni SAT 1, 434 r ii 31; šuku e2-gar da-da gala TCTI 2, 03294 5.

See: kugbabbar agar.

Akk. abārum "(metal) lead".

[1997-1998] R. de Maaijer and B. Jagersma, AfO 44-45 280-281.

[1973] M. Civil, JNES 32 60.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.