ĝešanaĝ [LOCUS]

(12 instances)

ĝešanaĝ [LOCUS] (12x: Ur III) wr. ĝeš-a-naĝ; ĝešĝeš-a-naĝ "a place of libation to the dead"

[1] cuneiform GIŠ.A.|KA×A| ĝeš-a-naĝ (geš-a-nag)
[2] cuneiform GIŠ.GIŠ.A.|KA×A| ĝešĝeš-a-naĝ (gešgeš-a-nag)
+ -0 (12x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 9
[2] 3

2 distinct forms attested; click to view forms table.

1. a place of libation to the dead (12x/100%)

~ ELA/Ur III/Drehem mu geš-a-nag dgidim dšu-dsuen-še3 MVN 10, 172 5; mu geš-a-nag dgidim dšu-dsuen-še3 MVN 10, 172 2; 1(diš) gu4 mu 1(diš) mu geš-a-nag dšu-dsuen-še3 MVN 10, 172 4.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.