ĝeškanak [JAMB]

(8 instances)

ĝeškanak [JAMB] (8x: Old Babylonian) wr. ĝeš-kan4-na; ni-iš-ka-an-ka-na-ak "a part of a door frame, door jamb" Akk. giškanakku; sippu

[1] cuneiform GIŠ.KA₂.NA ĝeš-kan4-na (geš-ka2-na, giš-ka2-na)
[2] cuneiform NI.IŠ.KA.AN.KA.NA.AK ni-iš-ka-an-ka-na-ak
+ -0 (6x/75%); -ke4 (2x/25%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 7
[2]

5 distinct forms attested; click to view forms table.

1. a part of a door frame, door jamb (8x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur ĝiš-ka2-na OB Kagal 543.

Akk. giškanakku "part of doorframe"; sippu "(door-)jamb".

[2002] A. Cavigneaux and F. Alrawi, ZA 92 54-55.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.