kaskal [BASKET]

(258 instances)

kaskal [BASKET] (258x: Ur III) wr. gikaskal "travel basket"

[1] cuneiform GI.KASKAL gikaskal
+ -0 (258x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 258

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. travel basket (258x/100%)

~ ELA/Ur III/Drehem 2(diš) gikaskal esir2 su-ba BIN 03, 380 1; 3(diš) gikaskal EN 1(ban2)-ta BIN 03, 380 3; 3(diš) gikaskal 4(ban2)-ta BIN 03, 380 4. ELA/Ur III/Umma 8(diš) gikaskal gal AnOr 01, 167 1; 6(diš) gikaskal 1(barig)-ta AnOr 01, 254 2; 1(u) 4(diš) gikaskal 2(ban2)!?-ta# i3-nun!? AnOr 07, 251 2. ELA/Ur III/unclear 4(diš) gikaskal 2(diš) Atiqot 4, pl. 13 77 2; 3(diš) gikaskal ku6 bar-re sag10 Orient 16, 106 170 4; 5(u) 4(diš) gikaskal DIŠ SAKF 070 1; 5(diš) gikaskal 3(ban2) TSU 108 o vi 9; 3(u) 3(diš) gikaskal 1(ban2) TSU 108 o vi 10. unknown/Ur III/Drehem 1(diš) gikaskal ninda i3 de2-a-aš Aleppo 015 1; 1(diš) gikaskal peš3 Aleppo 146 1; 2(geš2) 4(diš) gikaskal 1(barig) EN Aleppo 147 2; 4(diš) gikaskal 3(diš) sila3 sag10 esir2? su-ba Aleppo 148 1; 1(u) 2(diš) gikaskal 3(ban2) Aleppo 149 1; 3(diš) gikaskal pisan? Aleppo 150 1; 1(diš) gikaskal Aleppo 151 1. unknown/Ur III/Umma 3(diš) gikaskal geš-DIŠ JANES 21, 72 05 1; 1(u) 2(diš) gikaskal 2(ban2)-ta MVN 16, 0867 3; 1(u) gikaskal ninda MVN 16, 0997 1.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.