kaš bar [MAKE A DECISION]

kaš bar [MAKE A DECISION] wr. ka-aš bar "to make a decision" Akk. ?

(kaš[decision] + bar[cvve])

[1] cuneiform KA.AŠ BAR ka-aš bar

1. to make a decision

Akk. ?.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.