kir [LAMB]

(1113 instances)

kir [LAMB] (1113x: Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Old Babylonian) wr. kir11 "female lamb" Akk. buqamtu

[1] cuneiform |SAL.GA₂×PA| kir11
+ -0 (1113x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1108 4

4 distinct forms attested; click to view forms table.

1. female lamb (1113x/100%)

~ ELA/Old Akkadian/Girsu 2(u@c) [x] kir11 ITT 1, 01048 o i 1. ELA/Old Akkadian/Umma 1(aš@c) kir11 1(aš@c) sila4# [nita] MAD 4, 031 11; 2(u) [la2 1(diš)] kir11# MAD 4, 034 3; 3(aš@c) kir11 e3-li MAD 4, 055 3; 1(u) 6(diš) kir11 1(u) 6(diš) sila4 6(diš) munusas-gar3 4(aš@c) maš2 ša3-du10 mu-a-kam MAD 4, 075 6; 9(geš2) 5(u) 7(diš) kir11 RIAA 080 3. ELA/Lagash II/Nippur 5(diš) kir11# i3-tu AOAT 025, p. 82, 11 4. ELA/Ur III/Drehem 1(diš) kir11 ur4 Aegyptus 19, 236, 04 3; 1(diš) kir11 ur4 Aegyptus 19, 236, 04 6; 1(diš) kir11 Aegyptus 29, 105, no. 32 7. ELA/Ur III/Girsu 5(u) 5(diš) kir11 Amherst 062 3; 3(u) 1(diš) kir11 ASJ 08, 203 BM 013083 3; 6(diš) kir11 ASJ 08, 207BM 013098 3. ELA/Ur III/Nippur 2(u) kir11 ur4 BE 03/1, 079 13; 5(u) 8(diš) kir11 ur4# BE 03/1, 079 27; kir11 sum-mu-dam NATN 003 3. ELA/Ur III/Umma 5(diš) kir11 AnOr 07, 260 3; [x] kir11 AnOr 07, 260 2; 5(diš) kir11 AnOr 07, 340 12. ELA/Ur III/Wilayah iti kir11 si ak JCS 38, 031 06 2; [iti kir11 si] ak JCS 38, 032 07 4; iti kir11# [si ak] JCS 38, 032 07 3. ELA/Ur III/unclear 3(diš) kir11 AUCT 1, 486 6; 1(geš2) 2(u) 7(diš) kir11 BCT 2, 293 3; 2(geš2) 2(u) kir11 MVN 05, 278 3. unknown/Ur III/Drehem 1(diš) kir11 ur4 ba-uš2 Aleppo 372 1; 5(diš) kir11 Aleppo 403 3; 3(u) 2(diš) kir11 šimaškiki ASJ 15, 141 19 3. unknown/Ur III/Girsu 1(u) 5(diš) kir11 BM Messenger 275 3; 7(diš) kir11 BM Messenger 276 3; 4(u) 1(diš) kir11 BM Messenger 278 3. unknown/Ur III/Nippur 2(diš) kir11# BBVO 11, 268, 5N-T633 7; 5(diš) kir11 BBVO 11, 268, 5N-T633 8; 2(diš) kir11 AAICAB 1/1, pl. 057, 1924-0479 2. unknown/Ur III/Umma 2(u) 2(diš) kir11 bar gal2 MVN 16, 0680 3; 2(u) 3(diš) kir11 MVN 16, 0750 11; 3(u) kir11 MVN 16, 0750 3. unknown/Ur III/unclear 1(u) 7(diš) kir11 DoCu 596 4; 1(diš) kir11 ba-uš2 Princeton 1, 008 3; 1(geš2) 3(u) 2(diš) kir11 diri 1(u) 2(diš) sila4 Princeton 1, 091 3; 5(diš) sila3 ga kir11 TCS 1, 021 3.

~ aslum[sheep]ELA/Ur III/Drehem 1(diš) kir11 a-lum Amorites 18 (pl.7) r ii 21; ŠU+LAGAB 1(diš) kir11 a-lum Amorites 18 (pl.7) r iv 11; 1(diš) kir11 a-lum* AnOr 07, 136 1. unknown/Ur III/Drehem 1(diš) kir11 a-lum Ontario 1, 063 5.

~ ašgar[kid]ELA/Ur III/Drehem 7(diš) kir11 munus2-gar3 du6-ku3 CT 32, 50 BM 103409 3.

~ ašur[~sheep]ELA/Ur III/Drehem 2(diš) kir11 aš-ur4 RA 75, 86 03 2. ELA/Ur III/Nippur 2(diš) kir11 aš-ur4 NATN 842 2. ELA/Ur III/Umma 1(u) kir11 aš-ur4 maš2 nig2 sag duh-ha-bi-še3 AUCT 1, 102 2; 1(diš) kir11 aš-ur4 ba-uš2 SAKF 004 1. unknown/Ur III/Umma 1(diš) kir11 aš-ur4 Princeton 1, 168 1; u8 2(diš) kir11 aš-ur4 Princeton 1, 176 1; 1(diš) 2 udu kir11 aš-ur4 YOS 18, 054 1; 9(diš) kir11 aš-ur4 2(diš) udu nita2 SANTAG 6, 379 6; 1(u) 1(diš) kir11 aš-ur4 SANTAG 6, 379 8.

~ ašur[~sheep] libir[old]unknown/Ur III/Umma 5(diš) kir11 aš-ur4 libir SANTAG 6, 379 1.

~ babbar[white]ELA/Ur III/Drehem 2(diš) kir11 babbar BIN 03, 539 10; 1(diš) kir11 babbar2 Tavolette 210 5.

~ barĝal[~sheep]unknown/Ur III/Umma 1(u) kir11 bar-gal2 SAT 2, 0291 2.

~ barsuga[~sheep]unknown/Ur III/Umma 2(diš) kir11 bar-su-ga SANTAG 6, 046 2.

~ ga[milk]ELA/Ur III/Drehem 1(diš) kir11 ga ActSocHun Or 5-12, 156 2 6; 2(diš) kir11 ga Aegyptus 29, 104, no. 30 2; 8(diš) kir11 ga Aegyptus 29, 106, no. 33 2. unknown/Ur III/Drehem 6(diš) kir11 ga ASJ 11, 322 01 2; 1(diš) kir11 ga ASJ 11, 324 10 4; 1(diš) kir11 ga ASJ 15, 076 8 2.

~ ga[milk] hursaĝ[mountain]ELA/Ur III/Drehem 1(diš) kir11 ga hur-sag AUCT 1, 471 1; 1(diš) kir11 ga hur-sag NYPL 026 7.

~ galtabum[sheep]ELA/Ur III/Drehem 1(diš) kir11 gal-tab-bu-um PDT 2, 1067 3.

~ giggi[black]ELA/Ur III/Drehem 1(diš) [kir11] ge6 OIP 115, 440 6; 1(diš) kir11 ge6 Tavolette 210 6.

~ gub[~sheep]LEX/Old Babylonian/Nippur kir11 gub OB Nippur Ura 3 167.

~ gunu[speckled] šimaški[~sheep]ELA/Ur III/Drehem 1(diš) kir11 gun3-a šimaški2 RA 09, 051 SA 180 (pl.5) 3.

~ niga[fattened]ELA/Ur III/Drehem 1(diš) kir11 niga ASJ 09, 271 81 1; 1(diš) kir11 niga AUCT 1, 622 1; 1(diš) kir11 niga AUCT 1, 840 2. ELA/Ur III/Umma 1(u) 4(diš) kir11 niga OrSP 47-49, 061 4; 2(diš) kir11 niga OrSP 47-49, 066 3. unknown/Ur III/Drehem 1(diš) kir11 niga Aleppo 005 6; 2(diš) udu niga 1(diš) kir11 niga Ontario 1, 023 2; 1(diš) kir11 niga lu2-dnanna YOS 18, 010 6; 1(diš) u8 niga 1(diš) kir11 niga YOS 18, 010 9; 1(diš) kir11 niga SANTAG 7, 151 1.

~ sila[lamb] nita[male]ELA/Ur III/Girsu 1(u) 1(diš) kir11 sila4 nita2 HSS 04, 034 o ii 1. unknown/Ur III/Girsu 4(diš) kir11 BM Messenger 286 3. unknown/Ur III/Umma kir11 SAT 2, 0278 4.

~ šadug[~goat]ELA/Old Akkadian/Umma 1(u) 1(diš) kir11 ša3-du10 MAD 4, 019 3; 1(u) kir11# ša3-du10 MAD 4, 023 4; 3(aš@c) kir11 ša3-du10 MAD 4, 029 2. ELA/Old Akkadian/unknown 1(aš@c) kir11 ša3-du10 MAD 4, 028 7; 7(aš@c) kir11 ša3-du10 MAD 4, 135 3. ELA/Ur III/Girsu 2(diš) kir11 ša3-du10 CT 09, 29 BM 020011 2; ŠU+LAGAB 3(u) 6(diš) udu lugud2-da 3(diš) kir11 ša3-du10 CT 09, 29 BM 020011 21; [...] 2(diš) kir11 ša3-du10 HLC 034 (pl. 069) o i 23; 4(diš) kir11 ša3-du10 HLC 034 (pl. 069) o i 3; 4(diš) kir11 ša3-du10 HLC 034 (pl. 069) o ii 14; 4(diš) kir11# [ša3-du10] HLC 034 (pl. 069) r i 1; ŠU+NIGIN 1(u) 6(diš) kir11 ša3-du10 HLC 034 (pl. 069) r i 13.

~ šarumium[~sheep]ELA/Ur III/Drehem 4(diš) kir11 ša-ru-mi-um PDT 1, 345 9.

~ šimaški[~sheep]ELA/Ur III/Drehem 1(diš) kir11 šimaški2 CST 202 7; 2(diš) kir11 šimaški2 CST 210 6; 5(u) kir11 šimaški MVN 01, 141 9. unknown/Ur III/Drehem 1(diš) kir11 šimaški2 Ontario 1, 067 5; 1(diš) kir11 šimaški Ontario 1, 099 3.

~ šugid[~animal]ELA/Ur III/Drehem 2(u) 5(diš) u8 3(diš) kir11 CST 109 7; 1(diš) udu 1(diš) kir11 OIP 115, 250 1; 2(diš) kir11 SACT 1, 150 2. unknown/Ur III/Drehem 1(diš) kir11 šu-gid2 e2 muhaldim Princeton 1, 090 2.

~ šugid[~animal] udu[sheep] giggi[black]ELA/Ur III/Drehem 1(u) kir11 šu-gid2 udu ge6 x x [x]-TAR BIN 03, 534 14.

~ uzud[goat]LEX/Old Babylonian/Nippur kir11 ud5 OB Nippur Ura 3 169. ELA/Ur III/Nippur 1(u) kir11 ud5 BE 03/1, 081 3.

See: sila kir.

Akk. buqamtu "ewe lamb".

[1992] M. Sigrist, Drehem 27.

[1986] D. Snell, ASJ 8 137.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.