kišib [SEAL]

(17468 instances)

kišib [SEAL] (17468x: ED IIIb, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian) wr. kišib3; kišib; na4kišib "cylinder seal, sealed tablet" Akk. kunukku

See kišib rah[seal].

[1] cuneiform DUB kišib3
[2] cuneiform MES kišib
[3] cuneiform |NI.UD|.MES na4kišib
+ -0 (17467x/100%); - (1x/0%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 6 17190 201
[2] 12 24
[3] 18

28 distinct forms attested; click to view forms table.

1. cylinder seal, sealed tablet (17468x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur na4kišib haš2(TUM×)-tum OB Nippur Ura 4 Seg.1, 130; [[kišib3]] = ki-še-[eb] = DUB = [...] OB Aa 189:1. ELA/ED IIIb/Girsu lu2 kišib3-ka VS 14, 127 r i 3; 5(aš@c) lu2 kišib3-ba VS 25, 001 o ii 1. ELA/ED IIIb/unknown lu2 kišib3-ka Nik 1, 175 r i 3. ELA/Old Akkadian/Adab 1(aš@c) kišib bulug4-ga Adab 0905 3. ELA/Old Akkadian/Girsu kišib ensi2-ka ITT 1, 01303 1; [...] kišib#-ba RTC 103 3. ELA/Old Akkadian/Nippur 1(aš@c) kišib ku3-sig17 OSP 2, 049 o i 6; 1(aš@c) kišib ku3-[sig17] OSP 2, 065 7; 2(aš@c) kišib [...] OSP 2, 065 1. ELA/Lagash II/Girsu kišib3 an-dul3 lu2-na ASJ 02, 07 10 1. ELA/Ur III/Adab kišib3 muhaldim-e-ne MVN 03, 166 4; kišib3 šu-ddumu-zi MVN 03, 172 2; kišib3 ku-ku-a-mu MVN 03, 174 2. ELA/Ur III/Drehem kišib3 lu2-dsuen AAS 053 2; kišib3 lu2-x x AJSL 29, 135, no. 6 3; kišib3 ma-an-zi-da AJSL 29, 135, no. 6 5. ELA/Ur III/Eshnunna kišib3# ba-ba-ti JCS 28, 179 2. ELA/Ur III/Girsu kišib3 ur-dnin-a-zu AAS 164 1; 2(ban2) elam kišib3 sukkal mah AAS 172 3; kišib3 lugal-tug2-[mah] AAS 181 4. ELA/Ur III/Mazyad i-šar-be-li2 kišib3 i-dinin ASJ 11, 335 09 1. ELA/Ur III/Nippur kišib3 du11-ga AUCT 1, 371 2; kišib3 wa-ta2-ru-um sanga mar2-daki AUCT 2, 138 6; kišib3-bi 4(diš)-am3 AUCT 2, 138 1. ELA/Ur III/Umma kišib3 ba-sa6-ga AAS 018 7; kišib3 da-da-a AAS 019 2; kišib3 i7-pa-e3 AAS 020 1. ELA/Ur III/Ur kišib3 ba-gu-gu Fs. Hilprecht, 139 3 1'; kišib3 ur-ku3-nun-na MVN 03, 305 2; kišib3 lugal-dumu-gi7 gudu4 abzu MVN 13, 311 1. ELA/Ur III/Urkesh kišib3 ša-ad-da Ripon College 1999=EC.74.5 1. ELA/Ur III/Wilayah kišib3# dingir-ra-bi2 JCS 38, 072 35 2; kišib3# [šu-d]nin#-šubur [...] x JCS 38, 073 36 1; kišib3 tu-ra-am-i3-li2 JCS 38, 079 39 2. ELA/Ur III/unclear kišib3 lugal-nig2-lagar-e dumu ur-e2-nun AAS 157 1; kišib3? geš[dur2]-gar#-ni! AAS 160 2; kišib3 ur-dba#-ba6# dumu x-[...] AAS 179 4. ELA/Ur III/unknown kišib3 lu2-kal-la MVN 15, 122+a 3; ni-da-mu kišib3 ba-ra MVN 15, 208 3; kišib3 bala-a MVN 15, 288 3; kišib3 e2-a-ni-ša RA 73, 190 2; kišib3 lu2-[...]-a-[...] AS 22 01 3. ELA/Early Old Babylonian/Nippur kišib-ba-ne-ne in-ru-me PBS 08/1, 008 6'. ELA/Early Old Babylonian/unknown kišib3 dnanna-ki-ag2 BIN 09, 001 2; [kišib3 d]nanna-ki-ag2 BIN 09, 002 3; gaba-ri kišib3 BIN 09, 003 1. ELA/Old Babylonian/Nippur kišib nam-dam-ma OB Contracts, pl. D4 no. 24 1; kišib DIN-ia-ma-[...] OB Contracts, pl. E2 no. 31 2'; kišib i3#-[li2]-u3-dšamaš SAOC 44, 59 13; kišib-ta OB Contracts, pl. C2 no. 15 9. unknown/ED IIIb/Girsu lu2 kišib3-ka DP 519 r i 3; lu2 kišib3-ka RTC 027 o iii 2; lu2 kišib3-ba CT 50, 028 o iv 1. unknown/Old Akkadian/Girsu [kišib] ur-mes ra RTC 186 8; 1(aš@c) ma2 kišib ur-sukkal RTC 254 r i 5. unknown/Ur III/Drehem kišib3 ur-dšul-pa-e3 Aleppo 009 4; kišib3 it-ra-ak-i3-li2 Aleppo 011 5; kišib3 lu2-sag10 Aleppo 015 3. unknown/Ur III/Eshnunna kišib3-ba-ni šu ha-ba-ab-ti-ti MVN 15, 366 2. unknown/Ur III/Girsu ur5 sa10 kišib3 la-lu AR RIM 07 06 2; kišib3 u3-na-ab-še3 AR RIM 07 06 3; kišib3 lugal-gu2?-gal? ArOr 62, 242 I 871 4. unknown/Ur III/Lagash kišib3 den-lil2-la2-[i3]-sa6# OMRO 66, 36 05 r ii 5; kišib3# dnin-marki-ka OMRO 66, 36 05 r ii 7; kišib3 na-ba-sa6 Rochester 215 4. unknown/Ur III/Nippur kišib3# PU3.ŠA-u3-gur ra2-gaba BBVO 11, 256, 4N-T191 o iii 11; kišib3 den-lil2-la2-al-sa6 BBVO 11, 284, 6N-T437 8; kišib3 šu ti šabra dinanna-ta ba-ta#-zi BBVO 11, 284, 6N-T439 2; kišib3 šabra dsuen BBVO 11, 284, 6N-T439 3; kišib3 šabra den-ki BBVO 11, 284, 6N-T439 5; kišib3# šabra# ddumu-zi-da BBVO 11, 284, 6N-T439 7; kišib3 šabra dinanna-ka BBVO 11, 298, 6N-T773 1. unknown/Ur III/Umma kišib3 ab-ba-gi-na dumu lugal-ma2-gur8-re AR RIM 07 12 11; kišib3 lu2-[kal-la] AR RIM 07 13 4; kišib3# nam-ša3-tam bi2-du11-ga ArOr 62, 236 I 866 7. unknown/Ur III/Ur gaba-ri kišib3 ga-ti-e SAT 3, 2025 1; gaba-ri kišib3 ga-ti-e SAT 3, 2027 1. unknown/Ur III/unclear kišib3 tur-tur-ra DoCu 272 3; kišib3 ab-ba-[...] DoCu 406 o ii 7'; 1(geš2) 3(u) kišib3 ur-mes ugula-kikken2# DoCu 406 o ii 8'. unknown/Ur III/unknown kišib3# [...]-ra# MVN 15, 130 1; mu kišib3 lugal-ezem-ma MVN 15, 180 8; kišib3# [...] MVN 15, 181 r i 2'; kišib3 lu2-dnin-gir2-su dumu ur-dnunuz-kad2mušen MVN 15, 386 3. unknown/Old Babylonian/Nippur kišib nam-sikil-la-ni-še3 SAOC 44, 53 6; kišib nam-sikil-la-ni-še3 SAOC 44, 53 6. unknown/Old Babylonian/unknown kišib nam-ibila dišdnanna-a2-mah-ra in-na-an-tak4 TIM 04, 13 6; ša3 kišib nig2-bi dišhu-na-ba-tum [...]-x SAOC 44, 83 7; kišib [nam-dumu-še3] BE 06/2, 46 1.

~ algameš[stone]LEX/Old Babylonian/Nippur na4kišib algameš OB Nippur Ura 4 Seg.1, 12.

~ anzugulme[stone]LEX/Old Babylonian/Nippur na4kišib an-zu2-gul-me OB Nippur Ura 4 Seg.1, 126.

~ ašuba[stone]LEX/Old Babylonian/Nippur na4kišib a2-šuba OB Nippur Ura 4 Seg.1, 9.

~ durul[stone]LEX/Old Babylonian/Nippur na4kišib dur-ul3 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 128a.

~ dušia[stone]LEX/Old Babylonian/Nippur na4kišib duh-ši-a OB Nippur Ura 4 Seg.1, 15.

~ gug[carnelian]LEX/Old Babylonian/Nippur na4kišib gug OB Nippur Ura 4 Seg.1, 50.

~ ĝešnugal[alabaster]LEX/Old Babylonian/Nippur na4kišib ĝiš-nu11-gal OB Nippur Ura 4 Seg.1, 6.

~ imbabbar[gypsum]LEX/Old Babylonian/Nippur na4kišib im-babbar2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 123.

~ kagina[stone]LEX/Old Babylonian/Nippur na4kišib ka-gi-na OB Nippur Ura 4 Seg.1, 2.

~ nir[stone]LEX/Old Babylonian/Nippur na4kišib nir2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 62.

~ saĝgirmud[stone]LEX/Old Babylonian/Nippur na4kišib saĝ-gir-mud OB Nippur Ura 4 Seg.1, 175.

~ zagin[lapis]LEX/Old Babylonian/Nippur na4kišib za-gin3 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 39. ELA/Old Akkadian/Nippur 1(aš@c) kišib za-gin3 OSP 2, 049 o i 4. ELA/Ur III/Drehem 1(diš) kišib3 na4za-gin3 OIP 115, 483 19. ELA/Ur III/Umma 1(diš) kišib3 za-gin3 za ku3-sig17 gar TCL 5, 6044 r iii 3; 2(u) 3(diš) kišib3 za-gin3 za [ib2-ši-gar] TCL 5, 6044 r i 2; 2(diš) kišib3 za-gin3 za ku3 gar? TCL 5, 6044 r i 13; 1(diš) kišib3 za-gin3 ka-ba ku3-sig17 gar YOS 04, 267 o ii 10; ŠU+LAGAB 1(diš) kišib3 za-gin3 ka-ba ku3-sig17 gar YOS 04, 267 r ii 3. ELA/Ur III/Ur 1(diš) kišib3 na4za-gin3-ba bulug mu ba-a-sar [x?] UET 3, 0399 2; 1(diš) kišib3 na4za-gin3 mu-ba UET 3, 0399 3; kišib3 [na4]za-gin3 1(diš)-a UET 3, 0448 2. ELA/Ur III/unclear kišib3 za-gin3 za ib2-[ši-gar] TLB 3, 168 o ii 12; 1(diš) kišib3 za-gin3 [...] TLB 3, 168 r i 5; kišib3 za-gin3 za ib2-[ši-gar] TLB 3, 168 r i 9; kišib3 za-gin3 za ib2-ši-[gar] TLB 3, 168 r i 15; kišib3 za-gin3 za ib2-ši-[gar] TLB 3, 168 r i 18; 1(diš) kišib3 za-gin3 za ki-la2 nu-tuku TLB 3, 168 r ii 8. unknown/Ur III/Umma 1(diš) kišib3 na4za-gin3 ka-ba ku3-sig17 gar gu-bi ku3-babbar2 MVN 16, 0628 1; ŠU+LAGAB 1(diš) kišib3 na4za-gin3 ka-ba ku3-sig17 gar gu-bi ku3-babbar2 MVN 16, 0628 1; 1(diš) kišib3 za-gin3 ka-ba ku3-sig17 gar kušib2-be2 ku3-babbar MVN 16, 0671 3; 1(diš) kišib3 za-gin3 AAICAB 1/1, pl. 043-044, 1911-240 o ii 8; 1(diš) kišib3 za-gin3 SAT 3, 2082 8.

See: e kišib; šatam e kišib.

Akk. kunukku "(cylinder) seal".

[1999] G. Marchesi, OrNS 68 112.

[1992] M. Sigrist, Drehem 75-76; 102-104.

[1987] P. Steinkeller, AOS 68 94 n152.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.