lahama [BEING]

(9 instances)

lahama [BEING] (9x: Ur III, Old Babylonian) wr. la-ha-ma "a mythical being" Akk. lahmu

[1] cuneiform LA.HA.MA la-ha-ma
+ -0 (9x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1 8

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. a mythical being (9x/100%)

~ ELA/Ur III/Drehem 1(diš) ma-sa2-ab u4 iti [x] uruda ki-maški ur2-ra [la]-ha-ma ku3-babbar AUCT 2, 162 1.

Akk. lahmu "hairy".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.