luhum [CHARCOAL]

luhum [CHARCOAL] wr. luhum "charcoal" Akk. upellû

[1] cuneiform |LUM.LUM| luhum

1. charcoal

Akk. upellû "charcoal".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.