namkugzu [WISDOM]

(15 instances)

namkugzu [WISDOM] (15x: Old Babylonian) wr. nam-kug-zu "wisdom"

[1] cuneiform NAM.KU₃.ZU nam-kug-zu
+ -0 (15x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 14

6 distinct forms attested; click to view forms table.

1. wisdom (15x/100%)

~


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.