niĝgalam [SKILL]

niĝgalam [SKILL] wr. niĝ2-galam "skill" Akk. nikiltu

[1] cuneiform GAR.GALAM niĝ2-galam (nig2-galam)

1. skill

Akk. nikiltu "skill".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.