peš [FIG]

(481 instances)

peš [FIG] (481x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Old Babylonian, unknown) wr. ĝešpeš3; peš; peš3; mupeš3 "fig; fig tree" Akk. tittu

[1] cuneiform GIŠ.MA ĝešpeš3 (gešpeš3)
[2] cuneiform HA@g peš
[3] cuneiform MA peš3
[4] cuneiform MU.MA mupeš3 (ES)
+ -0 (481x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 74 303 12 2
[2] 61 4
[3] 6 11 7
[4] 1

7 distinct forms attested; click to view forms table.

1. fig (481x/100%)

~ LEX/ED IIIb/Nippur 3(u@c) la2 2(aš@c) gešpeš3 TMH 5, 141 3. LEX/Early Old Babylonian/Nippur peš3 SLT 12 r iii 10'; peš3 al-kum-ma SLT 12 r iii 17'. LEX/Old Babylonian/Nippur ĝišpeš3 OB Nippur Ura 1 12. LEX/Old Babylonian/Sippar [[ĝeš-peš3]] = ne-eš-pe-ša = GIŠ-MA = ti-tum OB Diri Sippar Seg.3, 22. LEX/unknown/unknown šu-gur5 ĝišpeš3 MSL 08/1, 81 V12 o i 16; peš3 SLT 017 r i 10'; šu-gur5# peš3 SLT 017 r iii 13'. ELA/ED IIIb/Girsu 2(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 VS 27, 080 o iii 1; 3(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 VS 27, 080 r i 2; 1(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 VS 27, 080 o ii 3. ELA/ED IIIb/Umma 2(diš) i3 sila3 2(diš) zu2-lum sila3 2(diš) gaʾarx(LAK490) sila3 1(diš) nig2-du3-a gešhašhur 1(diš) nig2-du3-a gešpeš3 Babyloniaca 8, HG 12 5'; 2(diš) i3 sila3 2(diš) zu2-lum sila3 2(diš) gaʾarx(LAK490) sila3 1(diš) nig2-du3-a gešhašhur 1(diš) nig2-du3-a gešpeš3 Babyloniaca 8, HG 12 5'; 2(iku@c) amar gešpeš3 RGK 20050520n o i 13. ELA/ED IIIb/unknown 1(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 Nik 1, 144 o iii 4; 5(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 Nik 1, 144 r i 3; 1(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 Nik 1, 144 o i 5; 3(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 Nik 1, 144 o ii 2; 8(aš@c) nig2-du3-a gešpeš3 Nik 1, 145 r i 2; 1(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 Nik 1, 145 r i 6; 2(u@c) la2 2(diš) nig2-du3-a gešpeš3 Nik 1, 145 r ii 4. ELA/Old Akkadian/Girsu 1(aš@c) gešpeš3 gurdub ITT 5, 06667 2; 1(aš@c) gešpeš3 gurdub ITT 5, 06667 9; 2(aš@c) [še]-er-gu gešpeš3 RTC 245 4; 4(u@c) gešpeš3 nindanindax(DU) STTI 044 3. ELA/Old Akkadian/Lagash 1/2(diš) še-er-gu gešpeš3 BM 026368 4; [x] še#-er-gu gešpeš3 BM 026369 3; x [še-er]-gu gešpeš3# BM 028550 6; 1(aš@c) še-er-gu gešpeš3 BM 028550 3. ELA/Old Akkadian/Nippur 3(u) gešpeš3 nig2-du3 OSP 1, 131 r i 9; 2(u) sa lu2 gešpeš3 OSP 2, 126 o ii 6. ELA/Old Akkadian/Umma 2(aš@c) dug peš DPA 50 2; 2(aš@c) dug peš DPA 50 4. ELA/Lagash II/Ur 2(diš) sila3 še-er-gu gešpeš3 UET 3, 0068 6. ELA/Ur III/Drehem 1(diš) amar peš ga ASJ 07, 122 03 1; 2(diš) udu niga du6 gešpeš3 AUCT 1, 083 5; 3(diš) gešpeš3? AUCT 3, 466 1. ELA/Ur III/Girsu 1(barig) gešpeš3 had2 Amherst 050 o i 2; 1(u) 5(diš) gešpeš3 6(diš) u2 Amherst 050 o i 4; gešpeš3! had2-bi 1(barig) Amherst 050 r i 16. ELA/Ur III/Nippur 1(u) 1(diš) gešpeš3 6(diš) kuš3 BE 03/1, 105 1; 8(diš) gešpeš3 3(diš) kuš3 BE 03/1, 105 2; 4(diš) murgu2 peš BE 03/1, 105 5; 6(geš2) ku6 peš dar NATN 591 4; 1(diš) peš mu 2(diš) NATN 741 1; ŠU+LAGAB 1(aš) 4(barig) 2(ban2) 1(diš) 1/2(diš) sila3 gešpeš3 gur NATN 742 2. ELA/Ur III/Umma 1(diš) peš3 AAS 120 3; [x?] 1(diš) gešpeš3 a-ha-ti AnOr 07, 261 2; 1(diš)!? gin2 ku3 gešpeš3 ASJ 18, 079 11 4. ELA/Ur III/Ur 3(barig) 2(ban2) gešpeš3 duru5 UET 3, 0076 o i 4; 1(aš) gešpeš3 had2 [...] UET 3, 0209 5; [...] 3(ban2) gešpeš3 duru5 UET 3, 0273 o i 3. ELA/Ur III/unclear ŠU+LAGAB 5(u) 5(aš) 3(barig) 5(ban2) gešpeš3 a gur AAS 200 r i 6. ELA/Early Old Babylonian/unknown ša3 peš murgu2 1(u) 1(aš@t)-kam BIN 10, 078 6; 3(u) peš murgu2 gibanšur BIN 10, 078 1; 5(diš) peš murgu2 gibanšur BIN 10, 078 3. unknown/ED IIIb/Girsu 2(aš@c) nig2-du3-a gešpeš3 DP 051 o iii 1; 2(aš@c) nig2-du3-a gešpeš3 DP 051 o iii 8; 3(aš@c) nig2-du3-a gešpeš3 DP 051 o i 3. unknown/ED IIIb/Lagash 1(aš@c) šitim-me U2 gešpeš3 gun3-a BiMes 03, 27 o iv 4. unknown/ED IIIb/unknown 1(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 TSA 42 o ii 6; 1(geš2@c) 1(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 TSA 42 o iii 2; 2(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 TSA 42 r i 4; 2(geš2@c) la2 1(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 TSA 42 r ii 3; 1(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 TSA 42 o i 3; 2(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 TSA 43 r ii 2; 2(u@c) nig2-du3-a gešpeš3 TSA 43 o ii 4. unknown/Old Akkadian/Girsu 1/2(aš@c) še-er-gu gešpeš3 RTC 218 5; 1(aš@c) še-er-gu gešpeš3 RTC 219 3; 2(aš@c) kuš3 gešpeš3 RTC 220 5; 1/2(diš) še-er-gu gešpeš3 RTC 220 8. unknown/Old Akkadian/Nippur 1(u) gešpeš3 nig2-du3 OSP 1, 126 o iii 4. unknown/Old Akkadian/unknown 1(geš2) 1(u) gurdub peš a-ab-ba Bridges p. 459 o ii 5; 1/2(aš@c) še-er-gu gešpeš3 MVN 03, 082 10. unknown/Ur III/Drehem 1(diš) gikaskal peš3 Aleppo 146 1; 1(u) gin2 ku3 gešpeš3 Aleppo 459 3; 4(diš) gin2 ku3 gešpeš3 Aleppo 460 3. unknown/Ur III/Girsu 2(diš) gešpeš3 ASJ 18, 166 8 ii 10; 1(u) gešpeš3 6(diš) kuš3 BM Messenger 333 3; [...] 2(u) 3(diš) gešpeš3 6(diš) kuš3 DoCu 505 o i 5. unknown/Ur III/Nippur 1(aš) gešpeš3 had2 BBVO 11, 256, 4N-T191 o iv 4. unknown/Ur III/Umma [...] peš sag bappir LÕuomo 49 15; 2(barig) gešpeš3 duru5 MVN 16, 0687 6; ku6 nisi še a nunuz gešpeš3 gešhašhur-da ku4-ra MVN 16, 0744 5. unknown/Ur III/unknown 3(diš) gešpeš3 duru5 MVN 15, 181 o iii 7'; [...] gešpeš3 6(diš) kuš3 MVN 15, 181 o i 7'; ŠU+LAGAB 3(aš) 4(barig) 3(ban2) gešpeš3 duru5 gur MVN 15, 181 r iv 6.

~ uLEX/ED IIIb/unknown gešpeš3 BULUG3 HI-še3 TUR MS 1902 1. LEX/unknown/unknown peš3 [...] SLT 017 r i 12. ELA/Old Akkadian/Girsu 1(aš@c) gešpeš3 [...] sig5 [...] RTC 229 o iii 3. ELA/Old Akkadian/Lagash 1/2(aš@c) še#-er-gu gešpeš3 BM 028891 9. ELA/Old Akkadian/Umma 2(aš@c) dug peš DPA 50 6. ELA/Ur III/Girsu 3(geš2) sa ka peš x ITT 5, 06978 6; [...] gešpeš3 TƒL 062 o i 11. ELA/Ur III/Umma 1(aš) gu2 gi 5(diš) sa gešpeš3 TAR BRM 3, 030 3; 1(u) 1(diš) gešpeš3 [x] 7(diš) kuš3-[ta] NATN 237 3; 1(diš) ma-sa2-ab peš YOS 18, 080 2. ELA/Ur III/Ur 3(barig) 2(ban2) gešpeš3 x UET 3, 0273 o ii 10; [...] gešpeš3 ga-zu?-x [...] UET 3, 0835 8; [x geškiri6] geštin ur2-ba [gešpeš3] u3 gešpeš3 UET 3, 1368 9; 3(u) 6(diš) 1/2(diš) ma-na peš# [...] UET 3, 1399 o ii 12. ELA/Ur III/unknown 1(u) 2(diš) gešpeš3 x-[x] UCP 9-2-1, 062 7. unknown/Ur III/Girsu x 1(barig) 6(diš) 1/2(diš) sila3 gešpeš3 DoCu 505 o i 3. unknown/Ur III/Umma 1(diš) gešpeš3 NE x UTI 6, 3547 4. unknown/Ur III/Uruk [x] 2(barig) gur peš? [x] BagM 26, 40, W 25042 4.

~ u u u uLEX/unknown/unknown peš3 PA x# x# x# SLT 017 r i 11. ELA/Ur III/Girsu [...] gešpeš3 AnOr 45, 300 49 r ii 1.

~ babbar[white]LEX/Early Old Babylonian/Nippur peš3 babbar SLT 12 r iii 11'.

~ kukku[dark]LEX/Early Old Babylonian/Nippur peš3 kukku5 SLT 12 r iii 12'.

~ sissi[green]LEX/Early Old Babylonian/Nippur peš3 sig7-sig7 SLT 12 r iii 15'.

~ su[red]LEX/Early Old Babylonian/Nippur peš3 su4-a SLT 12 r iii 16'.

~ šergu[string]LEX/Early Old Babylonian/Nippur peš3 še-er-kum SLT 12 r iii 14'. ELA/Lagash II/Girsu 1(diš) gešpeš3 še-er-gu MVN 10, 213 1. ELA/Ur III/Drehem gešpeš3 še-er-gu-bi 3(u) 8(diš) 1/3(diš) MCS 2, 69, BM 105442 2; 1(u) 8(diš) gešpeš3 še-er-gu MCS 2, 69, BM 105442 3; 2(u) gešpeš3 še-er-gu MVN 02, 171 3. ELA/Ur III/Girsu ŠU+LAGAB 2(diš) gešpeš3 še-er-gu HSS 04, 005 r iii 17; 2(diš) gešpeš3 še-er-gu HSS 04, 005 o iii 4; 2(u) 1/3(diš) gešpeš3 še-er-gu ITT 2, 00734 o iii 10; 9(diš) gešpeš3 še-er-gu ITT 2, 00892 o iii 13; 2(u) 1/3(diš) gešpeš3 še-er-gu RTC 307 o iii 10. ELA/Ur III/Nippur 5(diš) gešpeš3 še-er-gu NATN 375 2; 1(u) 5(diš) gešpeš3 še-er-gu NATN 678 1. ELA/Ur III/Umma [x] gešpeš3 še-er-gu AnOr 07, 261 6; 5(geš2) 1(u) 1(diš) gešpeš3 še-er-gu AnOr 07, 312 2; 1(diš) gešpeš3 še-er-gu AR RIM 04 35 3. ELA/Ur III/Ur gešpeš3 še-[er]-gu-bi 1(u) 3(diš) 1/3(diš) UET 3, 0076 o i 5; 1(geš2) 5(u) gešpeš3 še-er-gu UET 3, 0209 1; gešpeš3 še-er-gu-bi 6(diš) UET 3, 0273 o i 4. ELA/Ur III/unclear ŠU+LAGAB 2(u) gešpeš3 še-er-gu TSU 108 r ii 7; 2(diš) gešpeš3 še-er-gu TCS 1, 263 4. unknown/Old Akkadian/Umma 1(u) gešpeš3 še3šer7-[gu] MCS 9, 247 15. unknown/Ur III/Nippur [x gešpeš3] še#-er-gu BBVO 11, 256, 4N-T191 o iv 7; 1(u) gešpeš3 šer7-gu BBVO 11, 257, 4N-T197 o iv 37; ŠU+LAGAB 2(u) 1(diš) gešpeš3 šer7#-[gu] BBVO 11, 257, 4N-T197 r iii 3; [ŠU+LAGAB x] gešpeš3!? šer7-gu BBVO 11, 257, 4N-T197 o ii 10; 2(diš) gešpeš3 šer7-gu# BBVO 11, 294, 6N-T618 6. unknown/Ur III/Umma 2(u) gešpeš3 še-er-gu NABU 1992:042 4; 3(u) 5(diš) gešpeš3 še-er-gu Princeton 1, 319 1; 4(diš) gešpeš3 še-er-gu UTI 4, 2862 5. unknown/Ur III/Ur 2(u) 1(diš) gešpeš3 še-er-gu SAT 3, 2027 1; 3(diš) gešpeš3 še-er-gu SAT 3, 2027 4. unknown/Ur III/unclear 4(diš) gešpeš3 še-er-gu Princeton 1, 245 1.

~ zarin[low quality]LEX/Early Old Babylonian/Nippur peš3 za-ri2-in SLT 12 r iii 13'.

See: eš peš; garan peš; ninda peš.

2. fig tree

Akk. tittu "fig (tree)".

[2003] M. Powell, RlA 10 17.

[1995] M. Powell, Origins and Ancient History of Wine 100.

[1993] A. Cavigneaux and F. Alrawi, RA 87 110 n21.

[1987] M. Civil, OrNS 56 233 n2; 242-243.

[1987] J. Postgate, BSA 3 116-117; 123; 126-127.

[1987] M. Powell, BSA 3 146.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.