sa la [SWEEP]

(5 instances)

sa la [SWEEP] (5x: Old Babylonian) wr. sa la2 "to sweep" Akk. ?

(sa[sinew] + la[hang])

[1] cuneiform SA LAL sa la2
+ -0 (5x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1]

2 distinct forms attested; click to view forms table.

1. to sweep

~

Akk. ?.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.