šaĝan [MERCHANT]

(12 instances)

šaĝan [MERCHANT] (12x: Ur III, Old Babylonian) wr. šaĝan-la2; šaĝan "an apprentice merchant" Akk. šamallû

[1] cuneiform |U.GAN|.LAL šaĝan-la2
[2] cuneiform |U.GAN| šaĝan
+ -0 (12x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 6 6
[2]

5 distinct forms attested; click to view forms table.

1. an apprentice merchant (12x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur šagan-la2 OB Nippur Lu 105; šagan-la2 OB Nippur Lu 695a. ELA/Ur III/Ur 1(diš) gešDIB kak šagan-la2-še3 gid2 1(diš) kuš3 geš im-ba-bi 4(diš) UET 3, 0826 r i 9; 1(diš) gešDIB kak šagan-la2 gid2 2/3(diš) kuš3 kak im-ba-bi 5(diš) UET 3, 0826 r i 10; 2(diš) gešDIB kak šagan-la2 ša3-kal gid2 1(diš) 1/3(diš) kuš3-ta kak-bi 1(u) 2(diš) UET 3, 0826 r i 11; 3(diš) gešDIB kak šagan-la2 ša3-kal gid2 1(diš) kuš3-ta kak-bi 1(u) 5(diš) UET 3, 0826 r i 12; 2(diš) gešDIB kak šagan-la2 ša3-kal gid2 2/3(diš) kuš3 6(diš) šu-si-ta kak-bi 1(u) 8(diš) UET 3, 0826 r i 13; dab kak šagan-la2-ke4 ba-ab-du11 UET 3, 0826 r ii 2.

Akk. šamallû "purse-bearer; merchant's assistant".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.