šeba [RATION]

(1902 instances)

šeba [RATION] (1902x: ED IIIb, Old Akkadian, Ur III, Old Babylonian, unknown) wr. še-ba "grain-ration"

[1] cuneiform ŠE.BA še-ba
+ -0 (1902x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 248 1646 6 1

14 distinct forms attested; click to view forms table.

1. grain-ration (1902x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur še-ba OB Nippur Lu 791. LEX/unknown/unknown [še]-ba# CBS 01862 o i 8'. ELA/ED IIIb/Girsu še-ba geme2 dumu il2 igi-nu-du8 VS 14, 029 o i 2; še-ba še ninda VS 14, 029 o ii 3; 3(ban2@c) še-ba VS 14, 063 o i 1. ELA/ED IIIb/Nippur x še-ba TMH 5, 135 4. ELA/ED IIIb/Ur 2(barig@c) še-ba UET 2 supp 21 r i 4. ELA/ED IIIb/unknown 1(u@c) 1(aš@c) igi-nu-du8 še-ba 1(barig@c) 2(ban2@c) Nik 1, 002 o i 1; 4(ban2@c) še-ba Nik 1, 006 o i 1; 8(aš@c) igi-nu-du8 še-ba 1(barig@c) 2(ban2@c) Nik 1, 009 o i 1. ELA/Old Akkadian/Adab še-ba-bi 2(aš) 2(barig) 3(ban2) gur a-ga-de3ki Adab 0667 13; [x] 2(diš) la2 1(aš@c) še-ba-še3 Adab 0677 12; [x] 1(aš@c) 2(barig@c) še-ba-še3 Adab 0677 4. ELA/Old Akkadian/Girsu še-ba-am3 DPA 46 14. ELA/Old Akkadian/Nippur [še-ba lu2] gešban2-e-ne-[x] TMH 5, 029 1; dub še-ba OSP 1, 023 o xvi 2. ELA/Old Akkadian/Umma 1(u) 5(diš) mu 7(aš@c) iti še-ba še-kin-[ku5] MAD 4, 075 9; 4(ban2@c) še-ba-ba az USP 26 10. ELA/Old Akkadian/unknown 2(barig)? še-ba MAD 4, 152 o i 7. ELA/Ur III/Drehem še-ba ku5-ra AUCT 1, 274 1; še-ba za3 mu-ka ašgab AUCT 1, 885 5; še-ba u3 e2-gal AUCT 2, 377 2. ELA/Ur III/Girsu še-ba u2 IL2# AAS 164 2; še-ba erin2 im nu-il2 AAS 186 r iii 14; še-ba he2-dab5 AAS 186 r iii 16. ELA/Ur III/Mazyad 5(diš) še-ba PU3.ŠA#-den-lil2 ASJ 11, 337 13 1. ELA/Ur III/Nippur 9(aš) 3(barig) 2(ban2) gur še-ba kikken2# u2 IL2-me BE 03/1, 129 5; 2(aš) 3(barig) 1(ban2) gur še-ba amar-ku5-me BE 03/1, 129 6; 1(aš) še gur še-ba amar# [x] BE 03/1, 131 2. ELA/Ur III/Umma še-ba geme2 ARAD2 ensi2-[ka] AAS 081 12; še-ba geme2 ARAD2 di4-[di4-la ...] AAS 081 14; še-ba gašam#-ne# AAS 086 2. ELA/Ur III/Ur še-ba ša3-gu4 ša3-sahar-ra MVN 03, 261 3; še-ba erin2 šu-na-mu-gi4-še3 MVN 03, 314 4; 3(geš2) 2(u) 3(diš) še-ba geme2 dumu MVN 10, 120 o i 5. ELA/Ur III/unclear mu didli še-ba AAS 199 2; še-ba SAR-ki-x-še3# BAOM 2, 29 46 2; še-ba nu-geškiri6-še3# BCT 2, 172 4. ELA/Ur III/unknown še-ba lu2-za-su6 RA 73, 191 4. unknown/ED IIIb/Girsu 1(barig@c) 2(ban2) še-ba KA-ku3-ga-ni DP 111 o i 1; 4(ban2@c) še-ba DP 112 o i 1; [1(u@c) igi-nu-du8 še-ba 1(barig@c)] 2(ban2@c) DP 113 o i 1. unknown/ED IIIb/unknown še-ba ziz2-ba ušur3-re2-ne DP 025 o ii 6; [še]-ba# DP 025 o i 6; 1(u@c) 3(aš@c) lu2# še-ba 1(aš@c)#-sag-gal2 HSS 03, 06 i 1. unknown/Old Akkadian/Adab še-ba sa2-du11# OIP 014, 158 2. unknown/Old Akkadian/unknown še-ba-am3 Bridges p. 480 2; še-ba i3-ba ku6-ba MCS 9, 233 33. unknown/Ur III/Drehem 1(barig) še-ba lugal Aleppo 299 1; še-ba geme2 uš-bar OMRO 66, 32 02 1; še-ba-še3 Ontario 1, 171 2; še-ba geme2 dumu Princeton 1, 123 9; 4(aš) 3(barig) še-ba gur SAT 2, 1089 1; ŠU+LAGAB 2(u) 3(barig) 4(ban2) še-ba gur SAT 2, 1089 2; še-ba-še3 sa2-du11 ku5-ra2-[še3] u3 lu2 ur5-ra-mu-ne SAT 3, 1845 10. unknown/Ur III/Girsu še-ba geme2 uš-bar ASJ 02, 22 62 4; še-ba ug3-IL2 ASJ 15, 128 98 11; 3(aš) 4(barig) 4(ban2) gur še-ba ug3-IL2 ASJ 15, 128 98 8. unknown/Ur III/Nippur še-ba lu2-[mah?] BBVO 11, 257, 4N-T197 o iii 16; [še]-ba geme2# [dumu] BBVO 11, 261, 4N-T212 r i 1; 1(u) 9(aš) 4(barig) 3(ban2) gur še-ba BBVO 11, 270, 6N-T081 10. unknown/Ur III/Umma še-ba za3 mu-ka DoCu 227 3; 2(aš) 2(barig) 3(ban2) še-ba dam dumu DoCu 229 2; 2(barig) še-ba giri17-dab5 DoCu 233 8. unknown/Ur III/Ur še-ba gab2-ra-ne-še3 SAT 2, 0151 3; še-ba ug3-IL2 TCS 1, 005 r i 1. unknown/Ur III/unclear 1(u) gur še-ba x [...] DoCu 406 o ii 6'; še-ba gab2-us2 udu gukkal#-ke4-ne DoCu 597 2; še-ba giri3-se3-ga ensi2# LÕuomo 68 2. unknown/Old Babylonian/unknown 5(diš) (ban2) še-ba 1/2(diš) sila3 i3-geš iti a2 4(diš) ma-na siki mu-a# TIM 04, 13 11; še-ba i3-ba u3 siki-ba in-na-an#-[kal] TIM 04, 13 23; še-ba [i3]-ba# u3 siki-ba TIM 04, 13 3; ibila še-ba i3-ba u3 siki-ba nu-mu-na-ab-kala-ge BE 06/2, 48 31.

[1982] T. Maeda, ASJ 4 69.

[1973/4] K. Maekawa, Mesopotamia 8/9 88-144.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.