šeĝ [RAIN]

(70 instances)

šeĝ [RAIN] (70x: Ur III, Old Babylonian) wr. šeĝ3; šeĝx(|IM.A.A|); šeĝx(|IM.A.AN|) "to (fall as) dew; to rain; rain" Akk. nalāšu; zanānu

[1] cuneiform |A.AN| šeĝ3 (šeg3)
[2] cuneiform IM.A.A šeĝx(|IM.A.A|)
[3] cuneiform IM.A.AN šeĝx(|IM.A.AN|)
+ -0 (48x/69%); -ĝa2 (12x/17%); -ĝe26 (10x/14%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1 43
[2]
[3]

31 distinct forms attested; click to view forms table.

1. to (fall as) dew (70x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur [[šeĝ3]] = [še-em3] = A.AN = za-na-nu-um OB Aa 9:1; [[šeĝ3]] = = = na-la-a-šum OB Aa 9:2; [[šeĝ3]] = = = sar-bu-um OB Aa 9:3.

2. to rain

3. rain

Akk. nalāšu "to (fall as) dew"; zanānu "to rain".

[1995] A. Cavigneaux and F. Alrawi, ZA 85 188 n11; 190-191 n12.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.