šua [OBJECT]

(6 instances)

šua [OBJECT] (6x: ED IIIb, Ur III, Early Old Babylonian) wr. ĝeššu4-a "a wooden item"

[1] cuneiform GIŠ.U.A ĝeššu4-a (geššu4-a)
+ -0 (6x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1 2 3

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. a wooden item (6x/100%)

~ ELA/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) geššu4-a geššinig du7-a VS 25, 075 o ii 1. ELA/Ur III/Drehem 2(diš) ud5 geššu4-[a] OIP 115, 306 o ii 28. ELA/Ur III/Ur geššu4-a du10-us2 lugal-ka ba-an-u2-us2 UET 3, 1540 3. ELA/Early Old Babylonian/unknown 1(diš) kuš udu babbar geššu4-a du10-us2 3(diš) BIN 09, 334 4; 3(diš) kuš udu nig2 geššu4-a du10-us2 BIN 09, 336 1; geššu4-a du10-us2 BIN 10, 004 2.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.