tišub [POT]

tišub [POT] wr. dugti-šub "a pot" Akk. karpatu

[1] cuneiform DUG.TI.RU dugti-šub

1. a pot

Akk. karpatu "(clay) pot".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.