tu [SOUP]

(319 instances)

tu [SOUP] (319x: ED IIIb, Old Akkadian, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, unknown) wr. tu7 "soup, broth" Akk. ummaru

[1] cuneiform |HI×BAD| tu7
+ -0 (319x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 66 103 56 94

4 distinct forms attested; click to view forms table.

1. soup, broth (319x/100%)

~ LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 ba-ba-da SLT 12 o i 18; [tu7 lu]-lu-bu-um SLT 12 o ii 2; [tu7] u4-li-bu-um SLT 12 o ii 3; tu7 SLT 12 o i 4. LEX/Old Babylonian/Nippur [tu7 ba-ba]-da N 5107 r i 9'; [tu7 ba-ba]-da# sig5# N 5107 r i 10'; tu7 ba-ba-da sig5 MSL 11, 111 F o i 10'; tu7 ba-ba-da MSL 11, 111 F o i 9'; [[tu7]] = [tu-u2] = [HI×BAD] = um#-ma#-rum OB Aa 371:1; [[tu7]] = = = di-qa2-a-rum OB Aa 371:2. LEX/unknown/Nippur tu7 ba-ba-da [...] Ni 10048 r i 2'; tu7 ba-ba-da# [...] Ni 10048 r i 3'; tu7 CBS 08469 r i 4; tu7 a KIN?-a Ni 01576 r ii 4'. LEX/unknown/unknown tu7 ba#-ba#-da SLT 015 prism i 19; tu7 ba-ba-da sig5 SLT 015 prism i 20; tu7 ziz2 KA-KAK#-A# SLT 015 prism i 22; tu7 lu-lu-bu#-[...] SLT 015 prism ii 4; tu7 SLT 015 prism i 4; tu7 si gu2 SLT 015 prism i 9; tu7# SLT 017 o i 4; tu7 lu-lu-bu-um SLT 027 r ii 5'; tu7 niĝ2-luh SLT 027 r ii 2'; tu7 lu-lu-bu-um SLT 16 o i 4'. ELA/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) sila3 tu7 Nik 1, 317 o ii 15; 1(aš@c) sila3 tu7 Nik 1, 317 o iii 2; 5(diš) sila3 tu7 Nik 1, 317 o iii 5'. ELA/ED IIIb/unknown 1(u@c) 5(aš@c) tu7* Nik 1, 141 o i 6. ELA/Old Akkadian/Girsu 3(ban2@c) še tu7 CT 50, 115 1; 3(ban2@c) še tu7 CT 50, 116 1; 1(ban2@c) [x] še tu7 CT 50, 117 1; 1(ban2@c) še tu7 CT 50, 118 2; 1(ban2@c) 5(aš@c) sila3 še tu7 CT 50, 141 2. ELA/Old Akkadian/Lagash 2(ban2@c) še tu7 BM 015413 3. ELA/Old Akkadian/Nippur 2(barig) 3(ban2) šum2-sikil tu7 OSP 2, 116 1; 2(barig) 3(ban2) šum2-sikil tu7 OSP 2, 116 4. ELA/Ur III/Girsu 3(u) sila3 tu7 Amherst 017 o i 14; x 2(diš) sila3 tu7 Amherst 017 o i 18; 1(u) sila3 tu7 gu2 Amherst 017 o i 7. ELA/Ur III/Nippur 3(barig) kaš du 3(ban2) 7(diš) sila3 tu7 MVN 13, 591 2; 5(diš) sila3 nig2-ar3-ra tu7 NATN 296 6. ELA/Ur III/Umma 2(diš) sila3 še tu7 AnOr 01, 268 4; 1(diš) sila3 še tu7 AnOr 01, 294 4; 3(diš) sila3 še tu7 Atiqot 4, pl. 13 81 3. ELA/Ur III/Ur 1(diš) sila3 še ninda 1(diš) sila3 še kaš tu7 UET 3, 0267 o i 22; 2(diš) sila3 še kaš tu7 UET 3, 0267 o i 4; 1/3(diš) sila3 ninda 1(u) gin2 tu7 UET 3, 1119 1. ELA/Ur III/unclear 1(diš) sila3 tu7 BJRL 64, 116 85 1; 1(diš) sila3 tu7 1(diš) sila3 ninda BJRL 64, 116 85 5; 1(diš) sila3 tu7 MVN 01, 175 1. unknown/ED IIIb/Girsu 3(diš) ninda 1(diš) tu7 TIM 09, 094 3'; 1(aš@c) sila3 tu7-ta DP 220 r iii 1; 1(aš@c) kas dug 3(u@c) ninda 5(diš) tu7 sila3 RTC 018 r i 9. unknown/ED IIIb/unknown 1(u@c) tu7 sila3 OIP 104, 022 o i 25; 3(diš) tu7 sila3 OIP 104, 022 o ii 13'; 5(aš@c) tu7 sila3 OIP 104, 022 o iii 24. unknown/Old Akkadian/unknown 2(ban2@c) še tu7 MVN 03, 043 1; 3(ban2@c) še tu7 MVN 03, 044 1; [x] še tu7# MVN 03, 048 1; 5(aš@c) sila3 še tu7 YOS 18, 001 5. unknown/Ur III/Girsu 1(diš) sila3 ninda 1(diš) sila3 tu7 gudu4 MVN 17, 059 o i 1; 1(diš) sila3 ninda 1(diš) sila3 tu7 MVN 17, 059 o i 14; 1(diš) sila3 ninda 1(diš) sila3 tu7 MVN 17, 059 o i 5. unknown/Ur III/Nippur [3(ban2) nig2]-ar3-ra# sag10# [tu7] BBVO 11, 285, 6N-T444+ 3; 3(ban2) nig2-ar3-ra [sag10 tu7] BBVO 11, 290, 6N-T495 3. unknown/Ur III/Umma tu7 gal-gal-še3 SAT 2, 0846 4. unknown/Ur III/unclear 2(diš) sila3 še tu7 AAICAB 1/1, pl. 018, 1911-142 7.

~ uLEX/Old Babylonian/Nippur [tu7 ...] mašsar N 5107 r i 6'; [tu7 UD šen]-na N 5107 r i 15'; tu7# [...] MSL 11, 111 F o ii 1'; tu7 [...] N 5990 o i 1'; tu7 [...] N 5990 o i 2'; tu7 [...] N 5990 o i 3'. LEX/unknown/Nippur tu7 [...] CBS 08469 r ii 2; tu7 al?-[...] CBS 08469 r ii 4; tu7 [...] CBS 08469 r ii 5; tu7# [...] CBS 08469 r ii 1; tu7 [...] Ni 01576 r i 1'; tu7 a-[...] Ni 01576 r i 4'; tu7 la-la#-[...] Ni 01576 r i 7'; tu7 [...] Ni 01576 r i 8'. LEX/unknown/unknown tu7 UD šen#-[na] SLT 015 prism i 23; tu7# [...] SLT 015 prism i 25; tu7# [...] SLT 027 r i 1'; tu7 [...] SLT 027 r i 2'; tu7 MI SLT 16 o i 7'; tu7 [...] MSL 11, 111 J r i 10; tu7 [...] MSL 11, 111 J r i 11. ELA/ED IIIb/Girsu [1(aš@c) sila3 tu7] Nik 1, 317 o iii 7. ELA/Ur III/Girsu 1(u) 6(diš) sila3 tu7 BAD Amherst 017 o i 6. ELA/Ur III/Ur [...] tu7 UET 3, 0267 o i 14. unknown/ED IIIb/Girsu 3(diš) ninda 1(diš) tu7 TIM 09, 094 7'; 1(u@c) ninda [1(aš@c) tu7] BIN 08, 352 o iv 4. unknown/Ur III/Girsu 1(diš) sila3 ninda 1(diš) sila3 tu7 MVN 17, 059 o iii 21.

~ u uLEX/Early Old Babylonian/Nippur [tu7] šag4#-x# SLT 12 o i 21. LEX/Old Babylonian/Nippur [tu7 ...] xsar N 5107 r i 8'. LEX/unknown/Nippur tu7 x [...] CBS 08469 r ii 3. LEX/unknown/unknown tu7 x# [...] SLT 027 r i 3'; tu7 [...] MSL 11, 111 J r i 12.

~ u u uLEX/unknown/Nippur tu7 UD x# [...] Ni 01576 r i 2'. ELA/Ur III/Ur 1(ban2) 7(diš) sila3 ninda 1(diš) sila3 še kaš tu7 UET 3, 0267 o i 12.

~ u gu[pulse]LEX/unknown/unknown [tu7 ...] gu2!?-ur SLT 017 o i 10.

~ a[water] uLEX/unknown/unknown tu7 a KU?-[...] SLT 015 prism ii 6; tu7 a DI SLT 027 r ii 7'.

~ a[water] ur[convulsed]LEX/unknown/unknown tu7 a ur4-[a] SLT 015 prism ii 5.

~ aba[who?] silim[healthy]LEX/unknown/Nippur tu7 a-ba silim-ma Ni 01576 r ii 2'. LEX/unknown/unknown tu7 a-ba silim#-[ma] SLT 015 prism ii 3; tu7# a#-ba# silim-ma SLT 027 r ii 6'.

~ adar[plant]LEX/Old Babylonian/Nippur [tu7 a-dar]-ra#sar N 5107 r i 7'; tu7 a-darsar MSL 11, 111 F o i 7'. LEX/unknown/Nippur tu7 a-ra-dar[sar] Ni 10048 r i 1'. LEX/unknown/unknown tu7 a-dar-rasar SLT 015 prism i 17; [tu7 a]-darsar SLT 017 o i 15.

~ arzana[groats]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 ar-za-na SLT 12 o i 10. LEX/unknown/unknown tu7 ar-za-na SLT 015 prism i 10; [tu7] ar#-za-na SLT 017 o i 11; tu7 ar-za-na SLT 027 r i 5'.

~ arzana[groats] sag[rare]LEX/Old Babylonian/Nippur [tu7 ar-za-na] sig5 N 5107 r i 1'; tu7# ar#-za#-na# sig5# MSL 11, 111 F o i 1'. LEX/unknown/unknown tu7 ar-za-na sig5 SLT 015 prism i 11; tu7 ar-za-na sig5 SLT 027 r i 6'.

~ eša[flour]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 eša SLT 12 o i 19.

~ eša[flour] sag[rare]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 eša sig5 SLT 12 o i 20.

~ ganše[plant]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 gan2-še-<<DIŠ>>sar SLT 12 o i 13. LEX/Old Babylonian/Nippur [tu7 gana2]-še#sar N 5107 r i 4'; tu7 gana2-še MSL 11, 111 F o i 4'. LEX/unknown/unknown tu7 gana2-šesar SLT 015 prism i 14.

~ gu[pulse] gal[big]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 gu2 gal# SLT 12 o i 6. LEX/unknown/Nippur [tu7] gu2 gal CBS 08469 r i 6. LEX/unknown/unknown tu7# gu2# gal SLT 015 prism i 6; [tu7 gu2] gal# SLT 017 o i 6.

~ gu[pulse] niĝara[groats]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 gu2 niĝ2-ar3-ra SLT 12 o i 8. LEX/unknown/Nippur tu7 gu2# niĝ2#-ar3#-ra CBS 08469 r i 8. LEX/unknown/unknown tu7 gu2 niĝ2-ar3-ra SLT 015 prism i 8; [tu7 gu2 niĝ2-ar3]-ra SLT 017 o i 8.

~ gu[pulse] tur[small]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 gu2 tur SLT 12 o i 7. LEX/unknown/Nippur [tu7] gu2# tur# CBS 08469 r i 7. LEX/unknown/unknown tu7 gu2 tur SLT 015 prism i 7; [tu7 gu2] tur SLT 017 o i 7.

~ i[oil]LEX/unknown/Nippur tu7 i3 Ni 01576 r ii 3'. LEX/unknown/unknown tu7 i3 SLT 027 r ii 3'.

~ kaš[beer]LEX/unknown/Nippur tu7 kaš Ni 01576 r ii 5'.

~ kud[fish]LEX/unknown/unknown [tu7] ku6# SLT 16 o i 9'. ELA/Ur III/Girsu 3(u) sila3 tu7 ku6 Amherst 017 o i 8.

~ kuš[malt-flour]LEX/unknown/unknown tu7 ku-uš SLT 015 prism ii 7.

~ lal[syrup]LEX/unknown/unknown tu7 lal3 SLT 015 prism ii 8; [tu7] lal3# SLT 027 r ii 9'.

~ lib[fat]LEX/unknown/Nippur tu7 I3.UDU Ni 01576 r ii 1'. LEX/unknown/unknown tu7 I3.UDU SLT 027 r ii 4'.

~ lub[turnip]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 lu!-ub2sar SLT 12 o i 11. LEX/Old Babylonian/Nippur [tu7 lu-ub2]sar N 5107 r i 2'; tu7 lu-ub2sar MSL 11, 111 F o i 2'. LEX/unknown/unknown tu7 LU:UB2 SLT 015 prism i 12; [tu7] lu#-ub2#sar SLT 017 o i 12; tu7 lu-ub2!(KU)[sar] SLT 027 r i 7'.

~ lubšir[bag]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 KUŠ.KUŠ.LU!.LU!.UB2.UB2-širsar SLT 12 o i 14. LEX/Old Babylonian/Nippur tu7 kuš(LU.UB2)&(LU.UB2)-širsar MSL 11, 111 F o i 8'. LEX/unknown/unknown tu7 KUŠ#-KUŠ#-LU#-LU#-UB2#-UB2#sar SLT 015 prism i 18; [tu7] (KUŠ.LU.UB2.DU6)&(KUŠ.LU.UB2.DU6)sar SLT 017 o i 14.

~ maš[tree]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 gišmašsar SLT 12 o i 15. LEX/Old Babylonian/Nippur [tu7 ĝiš]mašsar N 5107 r i 5'; tu7 ĝišmaš MSL 11, 111 F o i 5'. LEX/unknown/unknown tu7 ĝišmašsar# SLT 015 prism i 15.

~ mašgurum[plant]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 gišmaš-gur2sar SLT 12 o i 16. LEX/Old Babylonian/Nippur tu7 ĝišmas-gur2 MSL 11, 111 F o i 6'. LEX/unknown/unknown tu7 ĝišmaš-gur2sar SLT 015 prism i 16.

~ mušen[bird]LEX/unknown/unknown tu7# mušen SLT 16 o i 8'.

~ sag[rare]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 sig5 SLT 12 o i 5. LEX/unknown/Nippur [tu7] sig5 CBS 08469 r i 5. LEX/unknown/unknown [tu7] sig5 SLT 015 prism i 5; [tu7] sig5 SLT 017 o i 5.

~ šag[heart]LEX/unknown/unknown tu7 šag4-ga SLT 16 o i 6'. unknown/Ur III/Girsu 8(diš) sila3 ninda 1(diš) sila3 kaš 4(diš) sila3 tu7 MVN 17, 059 o iii 10; x 3(diš) sila3 ninda 2(diš) sila3 tu7 MVN 17, 059 o i 8. unknown/Ur III/Nippur 1(ban2) nig2-ar3-ra sag10 tu7 BBVO 11, 300, 6N-T887 5.

~ šu[hand]LEX/unknown/Nippur tu7 šu-kam-[ma] Ni 01576 r i 5'. LEX/unknown/unknown tu7 šu-kam!-ma SLT 16 o i 5'.

~ šu[hand] uLEX/unknown/Nippur tu7 šu x# Ni 01576 r i 6'.

~ tunla[vessel]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 dun3!-la2sar SLT 12 o i 12. LEX/Old Babylonian/Nippur [tu7 tun3]-la2sar N 5107 r i 3'; tu7 dun3-la2 MSL 11, 111 F o i 3'. LEX/unknown/unknown tu7 dun3-la2sar SLT 015 prism i 13; [tu7] dun3-la2sar SLT 017 o i 13; tu7# dun3#-[la2sar] SLT 027 r i 8'.

~ ur[convulsed]LEX/unknown/unknown tu7 ur4!?-a SLT 027 r ii 8'.

~ utu[~cereal]LEX/unknown/unknown tu7 utu2# SLT 16 o i 1'.

~ utu[~cereal] uLEX/unknown/unknown tu7 utu2 [...] SLT 16 o i 2'.

~ utu[~cereal] mušen[bird]LEX/unknown/unknown tu7 utu2 mušen SLT 16 o i 3'.

~ uzubal[~soup]LEX/Old Babylonian/Nippur [tu7 uzu]-bal N 5107 r i 16'. LEX/unknown/Nippur tu7 uzu-[bal] Ni 01576 r i 3'. LEX/unknown/unknown tu7 uzu#-[bal] SLT 015 prism i 24.

~ zid[flour]LEX/Early Old Babylonian/Nippur tu7 zid2-da SLT 12 o i 17; tu7 zid2!(TUG2) gu2 SLT 12 o i 9. LEX/Old Babylonian/Nippur [tu7] zid2(TUG2)-da MSL 11, 111 F o i 11'. LEX/unknown/unknown [tu7 zid2] gu2# SLT 017 o i 9; tu7 zid2# gu2# [...] SLT 027 r i 4'.

~ ziz[emmer] uLEX/unknown/unknown tu7 ziz2 A SLT 015 prism i 21.

Akk. ummaru "soup, broth".

[1992] P. Steinkeller and J.N. Postgate, LAT 19.

[1985] M. Stol, BSA 2 131.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.