udidu [RUSHES]

udidu [RUSHES] wr. ĝešu2-di-du "rushes" Akk. udittu

[1] cuneiform GIŠ.U₂.DI.DU ĝešu2-di-du (gešu2-di-du)

1. rushes

Akk. udittu "(growth of) rushes".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.