uKU [TEAR?]

(1 instances)

uKU [TEAR?] (1x: Old Babylonian) wr. u2-KU "tear?"

[1] cuneiform Uâ‚‚.KU u2-KU
+ -0 (1x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. tear? (1x/100%)

~


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.