ukukuba'uš [BIRD]

ukukuba'uš [BIRD] wr. u3-ku-ku-ba-uš2mušen "a bird" Akk. ittīl imūt

[1] cuneiform |IGI.DIB|.KU.KU.BA.UŠ₂.HU u3-ku-ku-ba-uš2mušen

1. a bird

Akk. ittīl imūt "an owl".

[2004] N. Veldhuis, Nanše 294.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.