uz [DUCK]

(57 instances)

uz [DUCK] (57x: ED IIIa, ED IIIb, Old Akkadian, Ur III, Old Babylonian) wr. uz; uzmušen "wild duck" Akk. ūsu

[1] cuneiform |ŠE.HU| uz
[2] cuneiform |ŠE.HU|.HU uzmušen
+ -0 (57x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 6 35 4
[2] 5 2 4

6 distinct forms attested; click to view forms table.

1. wild duck (57x/100%)

~ LEX/ED IIIa/unknown uz ED Birds 15; 5(diš) uz ED Word List C = "Tribute" 36; 5(diš) uz ED Word List C = "Tribute" 8. LEX/Old Babylonian/Nippur uzmušen OB Nippur Ura 4 Seg.6, 131'. ELA/ED IIIb/Girsu 1(u@c) nunuz uzmušen VS 14, 159 o vi 13; 1(u@c) nunuz uzmušen VS 14, 159 r iii 3; 2(barig@c) uzmušen i3#-gu7# VS 27, 004 r ii 1. ELA/ED IIIb/Ur 2(aš@c) uz-uz UET 2 supp 35 1. ELA/ED IIIb/unknown 2(barig) še uzmušen gu7 Nik 1, 060 r i 11; 2(barig@c) še uzmušen gu7 Nik 1, 064 r i 8. ELA/Old Akkadian/Girsu 2(aš@c) uz# CT 50, 128 1; [x] 1(aš@c) uzmušen# ITT 1, 01225 9; [ŠU+LAGAB x] 3(geš2@c) la2 1(u@c) nunuz uz ITT 1, 01472 r ii 1. ELA/Old Akkadian/Lagash 6(aš@c) uz [x] BM 026365 7; 1(geš2) 2(u@c) nunuz uz BM 026382 1. ELA/Ur III/Drehem 1(diš) uz bar-bar6 AnOr 07, 070 1. ELA/Ur III/Girsu 2(u) 5(diš) uz ITT 5, 06962 1; x x uz um MVN 09, 091 5; 4(u) gur ša3-[gal] uz TƒL 297 1. ELA/Ur III/Nippur 3(diš) uz ku3-bi 1(u) 6(diš) [...] NATN 801 3; tug2 uz se-ge4-e? NRVN 1, 205 4. ELA/Ur III/Umma kuš3 1(u) nu-a-še3 uz? Ontario 2, 135 2. ELA/Ur III/unclear 1(diš) uzmušen Babyloniaca 8, HG 10 7. unknown/ED IIIb/unknown 2(barig) us še-gu7 TSA 36 r ii 10. unknown/Old Akkadian/Adab 3(u) us hi#-a OIP 014, 198 o ii 9. unknown/Old Akkadian/unknown ŠU+LAGAB 2(geš2) la2 5(aš@c) uz tur-tur JANES 12, p. 41 1. unknown/Ur III/Girsu uz lu e2?-udu RA 80, 15 12 r i 15; 1(u) 5(diš) uz [x] ITT 3, 06619 2. unknown/Ur III/Umma uz-ra šu ur3-ra MVN 16, 0981 2.

~ babbar[white]LEX/ED IIIa/unknown uz babbar ED Birds 17. LEX/Old Babylonian/Nippur uz babbarmušen OB Nippur Ura 4 Seg.6, 133'. ELA/Ur III/Drehem 1(diš) uz babbar2 AUCT 2, 056 4; 1(diš) uz babbar2 BIN 03, 486 5; 1(diš) uz babbar2 BIN 03, 486 1.

~ babbar[white] niga[fattened]ELA/Ur III/Drehem 1(diš) uz babbar2 niga OIP 115, 054 5.

~ giggi[black]LEX/ED IIIa/unknown uz gi16 ED Birds 16.

~ kukku[dark]LEX/Old Babylonian/Nippur uz kukku5mušen OB Nippur Ura 4 Seg.6, 134'.

Akk. ūsu "goose".

[2004] N. Veldhuis, Nanše 303.

[1987] M. Civil, AuOr 5 21.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.