bu [FLIT]

(10 instances)

bu [FLIT] (10x: Old Babylonian) wr. bu; bu2; wu "to flit, chase about" Akk. našarbuţu

[1] cuneiform BU bu
[2] cuneiform KASKAL bu2
[3] cuneiform PI wu
+ -0 (10x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 2
[2] 1
[3]

9 distinct forms attested; click to view forms table.

1. to flit, chase about (10x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/unknown lu2# al#-BU#-BU# = mu#-ut#-[ta-ah-li-lum] lu2-azlag B and C Seg.2, 25; lu2# al#-BU#-BU# = mu-bu#-[u2-um] lu2-azlag B and C Seg.2, 26. ELA/Ur III/Umma a-e-bu2-a kun i7-da-ka sahar si-ga Ontario 2, 176 2. unknown/Old Babylonian/unknown [[bu]] = = = na-ša-ar-bu-şum RA 09, 77-78 i 23.

See: lil bu.

Akk. našarbuţu "to flit, chase about".

[1995] A. Cavigneaux and F. Alrawi, ZA 85 31.

[1989] P. Michalowski, Lamentation over Sumer and Ur 83.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.