dibiri [SWINDLER]

(1 instances)

dibiri [SWINDLER] (1x: unknown) wr. di-bi-ri "con artist"

[1] cuneiform DI.BI.RI di-bi-ri
+ -0 (1x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1

1 distinct form attested; click to view forms table.

1. con artist (1x/100%)

~ LEX/unknown/unknown di#-bi-ri KA mu-ni-in-NE-eŇ° MSL 11, 111 J o i 2'.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.