abzaza [ZEBU]

(12 instances)

abzaza [ZEBU] (12x: Ur III, Old Babylonian) wr. ab2-za-za "zebu; ~ figurine" Akk. apsasû

[1] cuneiform AB₂.ZA.ZA ab2-za-za
+ -0 (12x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 6 5

2 distinct forms attested; click to view forms table.

1. zebu (10x/83%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur ab2-za-za OB Nippur Ura 3 221. ELA/Ur III/Drehem 4(diš) ab2-za-za AnOr 07, 154 i 11; ŠU+LAGAB 5(diš) ab2-za-za AnOr 07, 154 i 20; 1(u) ab2-za-za AnOr 07, 154 i 2; 2(diš) ab2-za-za AnOr 07, 154 r i 12. ELA/Ur III/Ur ab2-za-za na4za-gin3 UET 3, 0415 2.

See: gud abzaza.

2. ~ figurine (2x/17%)

~ kugsig[gold]LEX/Old Babylonian/Nippur ab2-za-[za kug-sig17] OB Nippur Ura 2 649.

~ zagin[lapis]LEX/Old Babylonian/Nippur na4ab2-za-za za-gin3 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 37a.

Akk. apsasû "(an exotic bovid); (a myth. animal with the body of a cow), sphinx".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.