e [LEATHER]

e [LEATHER] wr. e; e6 "strip or piece of leather; leather bearing" Akk. ya'u

[1] cuneiform E e
[2] cuneiform |SU&SU| e6

1. strip or piece of leather

2. leather bearing

Akk. ya'u.

[2003] M. Civil, JCS 55 51.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.