gilsa [TREASURE]

(62 instances)

gilsa [TREASURE] (62x: Lagash II, Ur III, Old Babylonian) wr. gil-sa; gi16-gi16-sa "treasure" Akk. šutukku

[1] cuneiform |GI%GI|.SA gil-sa
[2] cuneiform |GI%GI|.|GI%GI|.SA gi16-gi16-sa
+ -0 (62x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 16 39
[2] 1

13 distinct forms attested; click to view forms table.

1. treasure (62x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur gil-sa Nigga 310; gil-sa Nigga 311. ELA/Ur III/Girsu 2(diš) gešdub erin zu gil-sa e2-dingir-ra RA 62, 11 17 5; 2(diš) pisan gil-sa e2-dingir-ra RA 62, 11 17 5; e2 munus gil-sa-me SNAT 255 2. ELA/Ur III/Umma gil-sa si-il#-la# ASJ 18, 086 22 2; gil-sa PAP-nim? TCL 5, 6044 r iii 6; gil-sa si-il-la TCL 5, 6055 r ii 14. ELA/Ur III/Ur gil-sa si-il-la UET 3, 0269 2.

Akk. šutukku "reed-hut, reed shelter".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.