ĝuruš [MALE]

(9902 instances)

ĝuruš [MALE] (9902x: ED IIIa, ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian) wr. ĝuruš "young adult male; able-bodied male worker; semi-free male worker" Akk. eţlu

[1] cuneiform GURUŠ ĝuruš (guruš)
+ -0 (9902x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 55 9646 197

23 distinct forms attested; click to view forms table.

1. young adult male; able-bodied male worker; semi-free male worker (9902x/100%)

~ LEX/ED IIIa/unknown ĝuruš ED Officials 89; 1(aš) ĝuruš ED Officials 90. LEX/ED IIIb/Ebla [[ĝuruš]] = GURUŠ = nu-ri2-šum2 Ebla Sign List 46. LEX/ED IIIb/unknown ĝuruš Early Dynastic Lu E 118. LEX/Old Babylonian/Nippur ĝuruš OB Nippur Lu 313. LEX/Old Babylonian/Sippar [[ĝuruš]] = = [KAL] = #-lum MSL 14, 122-127 09 1016; [[ĝuruš]] = = = [wa]-ar#-du-um MSL 14, 122-127 09 1017. ELA/ED IIIb/Girsu engar guruš-ne-ka! me Amherst 002 o ii 9. ELA/ED IIIb/Nippur 4(u@c) guruš 2(barig@c) TMH 5, 031 o i 1; 5(aš@c) guruš 1(aš@c) TMH 5, 031 o i 2; [x] guruš 1(aš@c) TMH 5, 031 o i 4. ELA/ED IIIb/Umma 3(u)!? 4(aš)!? 1(barig@c) guruš 7(aš@45) guruš 2(barig@c) 5(aš@45) guruš# 1(barig@c) 2(ban2@c) [...] RGK 20050520j r ii 1; 3(u)!? 4(aš)!? 1(barig@c) guruš 7(aš@45) guruš 2(barig@c) 5(aš@45) guruš# 1(barig@c) 2(ban2@c) [...] RGK 20050520j r ii 1; 3(u)!? 4(aš)!? 1(barig@c) guruš 7(aš@45) guruš 2(barig@c) 5(aš@45) guruš# 1(barig@c) 2(ban2@c) [...] RGK 20050520j r ii 1; 4(iku@c)!? su x guruš!? x da# RGK 20050520n o ii 5. ELA/ED IIIb/Ur šu-nigin2 1(u@c) guruš UET 2 supp 11 r i 2. ELA/ED IIIb/unknown guruš-am6 Nik 1, 017 o i 3. ELA/Old Akkadian/Adab guruš ma2-[x] Adab 0640 r i 10; 1(aš@c) guruš [...] Adab 0663 1; ŠU+LAGAB 5(aš@c) guruš# Adab 0676 2. ELA/Old Akkadian/Girsu guruš 1(diš)-e 1(u) gin2-ta ITT 5, 06865 2; 1(aš@c) guruš CT 50, 088 1; 1(u) 2(diš) guruš diri? CT 50, 089 1. ELA/Old Akkadian/Lagash 1(u) guruš 1(ban2@c) zi3-ta BM 026272 6; 4(u) la2 3(aš@c) guruš 2(aš@c) sila3 zi3-ta BM 026272 7. ELA/Old Akkadian/Nippur guruš 2(diš) OSP 2, 093 o i 4; guruš 2(diš) OSP 2, 100 o ii 3. ELA/Old Akkadian/Umma 8(geš2) 5(diš) guruš Nik 2, 001 1; 2(gešʾu) 7(geš2) la2 1(aš@c) guruš Nik 2, 002 1; 7(geš2) 4(u) 5(diš) guruš Nik 2, 003 1. ELA/Old Akkadian/unclear 1(aš) 2(diš) guruš DCS 83 1; ŠU+LAGAB 9(geš2) 6(diš) guruš DCS 83 3; 1(aš) 3(u) guruš DCS 83 7; 2(geš2) 1(u) guruš DCS 83 1; 1(geš2) 1(u) 4(diš) guruš sig4 MC 4, 55 1. ELA/Old Akkadian/unknown 3(u@c) la2 1(aš@c) guruš 2(u) 4(aš@c) MAD 4, 167 1. ELA/Lagash II/Girsu 4(geš2) la2 1(diš) guruš zi3 2(diš) sila3-ta MVN 07, 417 1; 1(u) 2(diš) guruš 2(diš) sila3-ta MVN 07, 417 3; 2(geš2) guruš 2(diš) sila3-ta# MVN 07, 417 5. ELA/Ur III/Drehem la2-ia3 1(gešʾu) [...] 5(u) 4(diš) 1/2(diš) a2 guruš u4 1(diš)-še3 AnOr 07, 155 3; 1(gešʾu) [...] 5(u) 6(diš) guruš u4 1(diš)-še3 AUCT 2, 230 1; [x guruš u4] 1(diš)-še3 AUCT 2, 230 4. ELA/Ur III/Girsu 3(u) guruš AAS 177 3; 4(u) 1(diš)? [(...)] guruš 1(barig)-ta AAS 186 o iv 29; 5(u) 1(diš) guruš! im nu-[il2] 1(barig)-ta AAS 186 o iv 7. ELA/Ur III/Nippur 3(u) 5(diš) guruš AUCT 1, 333 1; ŠU+LAGAB 2(geš2) 2(u) guruš AUCT 1, 333 1; 1(u) 2(diš) 2/3(diš) guruš a-ša3 geš-gi# x-la AUCT 1, 370 3. ELA/Ur III/Umma 8(diš) 1/2(diš) guruš u4 1(diš)-[še3] AAS 013 o i 11; 6(diš) guruš u4 1(diš)-še3 AAS 013 o i 13; 8(geš2) 3(u) 5(diš) guruš u4 1(diš)-še3 AAS 013 o i 2. ELA/Ur III/Ur ŠU+LAGAB 3(diš) guruš 2(diš) sar-ta BCT 1, 133 1; ŠU+LAGAB 6(diš) guruš 5(diš)# sar-ta BCT 1, 133 9; 6(diš) guruš gi zi 4(aš)-ta MVN 10, 120 r i 3. ELA/Ur III/unclear 1(diš) guruš# engar sag-dub AAS 197 1; 4(diš) guruš sag-dub AAS 197 2; 1(diš) guruš a2 1/2(aš@c) AAS 197 3. ELA/Early Old Babylonian/unknown guruš-guruš-e-ne BIN 10, 053 5; [x] 1(geš2) 2(u) 4(diš) guruš u4 1(u) 4(diš)-[kam] BIN 10, 235 1; 1(u) 4(diš) guruš u4 3(u)-kam BIN 10, 238 1. unknown/Ur III/Umma 8(diš) guruš ma2-lah5 SNAT 536 o i 12; 2(u) 3(diš) guruš SNAT 536 o i 13; 4(u) guruš kaš-a gub-ba SNAT 536 o i 4. unknown/ED IIIb/Girsu 2(aš@c) guruš-me DP 135 r i 4. unknown/ED IIIb/Lagash guruš sag pa e3 BiMes 03, 14 r i 6. unknown/ED IIIb/Nippur [x] 1(aš@c)!? guruš 1(aš@c) #-lul-il OSP 1, 035 o i 2; 2(u@c) 1(aš@c) guruš 3(barig@c) amar-e2-gibil OSP 1, 035 o ii 2; 1(u@c) 5(aš@c) guruš 3(barig@c) OSP 1, 035 o ii 3; guruš DU!? ag2 ASJ 16, p. 43-46 prism vii 5; guruš x ma hi-a ASJ 16, p. 43-46 prism vii 6; guruš-zu x na-dab6-ŠE3? ASJ 16, p. 43-46 prism vii 10. unknown/ED IIIb/unknown 2(u@c) 4(aš@c) guruš NIG2 ur#-d#nun-x BIN 08, 116 o ii 9; 2(u@c) 6(aš@c) 2(barig@c) lugal guruš en BIN 08, 116 o i 2. unknown/Old Akkadian/Girsu ŠU+LAGAB 1(u) 1(diš) guruš ITT 2, 05795 3; 1(u) guruš [x] ITT 5, 09258 o i 1; ŠU+LAGAB 1(aš@c) guruš ITT 5, 09258 o i 6. unknown/Old Akkadian/Nippur gu2-an-še3-be6 1(gešʾu) 4(geš2) 3(u) 4(diš) 1/2(diš) guruš OSP 1, 031 r iii 1. unknown/Old Akkadian/unknown [x] guruš 2(barig)-ta MCS 9, 233 3. unknown/Ur III/Drehem 1(geš2) 4(u) 5(diš) guruš 1(ban2) 5(diš) sila3 dabin sa-ta Aleppo 016 1; 1(diš) guruš nagar u4 2(diš)-še3 Aleppo 148 2; 6(diš) guruš Aleppo 163 1. unknown/Ur III/Girsu [x] guruš u4 1(diš)-še3 a-a gub-ba ASJ 10, 088 2 o i 10; [...] 5(geš2) 4(u) 6(diš) guruš u4 1(diš)-še3 ASJ 10, 088 2 o i 14; 1(geš2) 1(u) la2 1(diš) guruš u4 1(diš)-še3 ASJ 10, 088 2 o ii 9. unknown/Ur III/Lagash 1(diš) guruš [2(aš) 1(ban2)] še gur-ta Rochester 218 1; 2(diš) guruš 4(ban2) 5(diš) sila3-ta Rochester 218 2; 2(diš) guruš zah3 2(aš) 4(ban2) 5(diš) sila3 gur-ta Rochester 218 2; 1(diš) guruš 2(barig) 1(ban2) Rochester 218 5; 3(diš) guruš 1(barig)-ta Rochester 218 6. unknown/Ur III/Nippur a2 guruš 2(diš) 6(diš) sila3-ta ASJ 11, 323 07 3; [3(u)] guruš 4(diš) ma-na#-ta# BBVO 11, 261, 4N-T208 1; 1(diš) guruš engar# BBVO 11, 280, 6N-T401 1. unknown/Ur III/Umma 1(geš2) 2(u) la2 1(diš) guruš u4 1(diš)-še3 Aleppo 231 1; ŠU+LAGAB x guruš 2(barig) 5(ban2)-ta AR RIM 07 10 r iv 1; ŠU+LAGAB x guruš 2(barig) 4(ban2)-ta AR RIM 07 10 r iv 2. unknown/Ur III/Ur 3(u) guruš u4 1(u)-še3 ASJ 11, 328 26 1; la2-ia3 1(gešʾu) 7(geš2) 1(u) 4(diš) guruš u4 1(diš)-še3 SAT 2, 0329 1; [x] guruš u4 1(u)-kam TCS 1, 005 r i 9; [x] guruš iti# [x-kam] TCS 1, 005 r i 12; 5(diš) guruš [u4? x-kam] TCS 1, 005 r i 15; 2(diš) guruš TCS 1, 005 o i 5. unknown/Ur III/unclear ša3-gal guruš tab-ba-e-ne DoCu 492 3; 3(geš2) 3(u) 2(diš) a2 guruš u4 1(diš)-še3 Hirose 403 1; ŠU+LAGAB guruš muhaldim a2 [...] MVN 18, 646 r i 2'. unknown/Ur III/unknown tug2-ba geme2 guruš geštukul-e dab5-ba MVN 15, 385 2'. unknown/Old Babylonian/unknown 4(ban2) guruš igi munus TLB 5, 24 4.

~ aš[one]LEX/Old Babylonian/Nippur ĝuruš OB Nippur Lu 315. ELA/Ur III/Nippur a2 guruš aš-a 3(geš2) 1(u) la2 1(diš)-ta Nik 2, 441 4.

~ dili[single]LEX/Old Babylonian/Nippur ĝuruš dili OB Nippur Lu 314.

~ gal[big]LEX/ED IIIa/unknown ĝuruš gal ED Lu A 111. ELA/Ur III/Girsu ŠU+LAGAB 1(diš) guruš gal-a LB 0553 o iv 20.

~ saĝ[head] dili[single]LEX/Old Babylonian/Nippur ĝuruš# saĝ# dili OB Nippur Lu 316.

~ zu[know]LEX/Old Babylonian/Nippur [ĝuruš] i3-zu OB Nippur Lu 269.

See: ama ĝuruš; andul ĝuruš ak; dam ĝuruš; lu ĝuruš; niĝin ĝuruš; nubanda ĝuruš.

Akk. eţlu "young man".

[2004] G. Marchesi, OrNS 73 191-193.

[2001] G. Visicato, Fara Tablets 121-122 n40.

[1998] R. Maaijer, Landless and Hungry? 60.

[1995] P. Steinkeller, BiOr 52 702.

[1987] P. Steinkeller, AOS 68 73-74; 78-80; 100-102.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.