i [OIL]

(8654 instances)

i [OIL] (8654x: ED IIIa, ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, unknown) wr. i3; u5; u2 "oil; butter; container for oil" Akk. tallum; šamnu

See i sur[make oil].

[1] cuneiform NI i3
[2] cuneiform |HU.SI| u5
[3] cuneiform U₂ u2
+ -0 (8654x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 728 7536 323 46
[2] 14
[3] 2

18 distinct forms attested; click to view forms table.

1. oil (8654x/100%)

~ LEX/ED IIIa/unknown i3 ED Vessels 1. LEX/Early Old Babylonian/Nippur i3 ŠIM# [...] SLT 12 r i 6'. LEX/Old Babylonian/Nippur [[i3]] = [i] = [NI] = ša-am#-[nu]-um# OB Aa 90:1. LEX/Old Babylonian/Sippar [[i3]] = = NI = ša#-am-nu-um MSL 14, 122-127 09 393; [[i3]] = = = ša#-am-nu MSL 14, 122-127 09 398; [[NI]] = = NI = ŠE.GIŠ.I3 MSL 14, 122-127 09 399. LEX/unknown/unknown i3 ši-ig-tum SLT 015 prism i 19. ELA/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) i3 nig2-banda3da VS 14, 159 o v 2; 1(aš@c) i3 nig2-banda3da VS 14, 159 o vi 3; 2(aš@c) kur2 i3 2(diš) kur2 zu2-lum 2(diš) kur2 geštin gaʾarx(LAK490) ziz2 2(diš) ku6 keš2-ra2 1(diš) udu 1(diš) sila4 VS 14, 005 o i 11. ELA/ED IIIb/Umma 2(diš) i3 sila3 2(diš) zu2-lum sila3 2(diš) gaʾarx(LAK490) sila3 1(diš) nig2-du3-a gešhašhur 1(diš) nig2-du3-a gešpeš3 Babyloniaca 8, HG 12 5'; 2(diš) i3 sila3 2(diš) zu2-lum sila3 2(diš) gaʾarx(LAK490) sila3 1(diš) nig2-du3-a gešhašhur 1(diš) nig2-du3-a gešpeš3 Babyloniaca 8, HG 12 5'; 1(diš) i3 nig2-banda3da Babyloniaca 8, HG 12 o vi 4'; 1(diš) i3 nig2-banda3da Babyloniaca 8, HG 12 o vi 4'; 2(aš@c) sila3 i3 2(diš) sila3 zu2-lum 2(diš) sila3 gaʾarx(LAK490) Babyloniaca 8, HG 12 r i 2; 2(aš@c) sila3 i3 2(diš) sila3 zu2-lum 2(diš) sila3 gaʾarx(LAK490) Babyloniaca 8, HG 12 r i 2; i3-bi za3 gug2 RGK 20050520l r iii 1. ELA/ED IIIb/unknown 1(aš@c) kur2 i3 1(diš) kur2 zu2-lum 1(diš) kur2 geštin gaʾarx(LAK490) ziz2 1(diš) udu dinanna eb-gal Nik 1, 023 o i 11; 1(aš@c) kur2 i3 1(diš) kur2 zu2-lum 1(diš) kur2 geštin gaʾarx(LAK490) ziz2 Nik 1, 023 o i 15; 1(aš@c) sila3 i3 1(diš) sila3 zu2-lum 1(diš) sila3 geštin gaʾarx(LAK490) ziz2 1(diš) maš Nik 1, 023 o i 5. ELA/Old Akkadian/Adab i3-bi 5(aš@c) sila3 Adab 0663 3; ŠU+LAGAB 2(ban2@c) i3 Adab 0663 3; 3(aš@c) i3 dug 4(aš@c) sila3 Adab 1067 1. ELA/Old Akkadian/Girsu 2(diš) gin2 i3 DAS 083 10; 2(diš) gin2 i3 DAS 083 2; 2(diš) gin2 i3 ša3 iri DAS 083 6. ELA/Old Akkadian/Lagash 3(aš@c) šagan i3 BM 015737 2; 1(aš@c) šagan i3 BM 029599 1. ELA/Old Akkadian/Nippur i3-be6 2(aš@c) sila3 OSP 2, 073 3; i3 geš-kin-ti-ka OSP 2, 186 5. ELA/Old Akkadian/Umma i3 zi-ga AAS 006 2; 3(u) i3 šubur-ra? CT 50, 052 29; 1(aš@c) dug i3-geš i3 DPA 16 8. ELA/Old Akkadian/Ur 5(aš@c) gin2 i3 ku5 UET 2 supp 22 o i 1. ELA/Old Akkadian/unclear 5(diš) sila3 i3 Athene 19980924i 2; 1(diš) dug i3 3(diš)-kam-ma x Athene 19980924i 3; 2(diš) i3# sila3 Athene 19980924j 1. ELA/Old Akkadian/unknown 2(ban2@c) zi3-ba 1/2(diš) i3 sila3 MAD 4, 151 7. ELA/Lagash II/Girsu 1(diš) gada 1(diš) šagan i3 MVN 07, 286 1; 3(diš) sila3 i3 MVN 07, 361 1; 1(diš) šagan i3 MVN 07, 378 2. ELA/Ur III/Drehem i3 e2-uzu AUCT 1, 288 3; 2(barig) [x i3] nun dar BIN 03, 148 1; 4(diš) sila3 i3 hi-a MVN 11, 142 2. ELA/Ur III/Girsu 1(barig) kaš# 1(diš) sila3 i3 AAS 172 1; 2(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 AAS 173 4; 2(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 AAS 173 6. ELA/Ur III/Lagash 3(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 Rochester 152 1; 3(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 Rochester 152 10; 3(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 Rochester 152 12; 5(diš) sila3 kaš 3(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 Rochester 152 14; 3(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 Rochester 152 3; 3(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 Rochester 152 6; 6(diš) sila3 kaš 3(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 Rochester 152 8. ELA/Ur III/Nippur 1/3(diš) sila3 i3 CTMMA 1, 041 3; 3(diš) dug RI i3 2(diš) [x] JAOS 098, C 1; i3 na4 an-dar-ra# ak-dam JCS 32, 230 6 N-T 254 3'. ELA/Ur III/Umma 3(diš) gin2 i3 2(diš) gin2 naga AAS 029 11; 3(diš) gin2 i3 2(diš) gin2 [naga] AAS 029 5; 3(diš) gin2 i3 2(diš) gin2 naga# AAS 029 8. ELA/Ur III/Ur 6(diš) gudu4 abzu 2(diš) 1/2(diš) sila3 i3-ta MVN 13, 311 1; i3-bi 1(ban2) 5(diš) sila3 MVN 13, 311 2; 1(ban2) 5(diš) sila3 še 5(diš) sila3 i3 1(ban2) zu2-lum 2(ban2) ku6 MVN 13, 728 1. ELA/Ur III/unclear 4(geš2)# 2(u) 6(aš)# 3(barig)# 1(ban2) geš i3 gur!? AAS 200 o iv 1; 1(geš2) 4(aš) 1(barig) 3(diš) 1/2(diš) sila3 [geš i3] gur# AAS 200 o iv 3; geš i3 na-gab2#-[tum] AAS 200 o iv 4. ELA/Ur III/unknown 7(diš) sila3 i3 UCP 9-2-1, 062 11. ELA/Early Old Babylonian/unknown 4(diš) kuš udu ka-tab dug i3 lal3? i3-nun BIN 09, 036 4; 1(diš) sila3 i3 kin til-la! BIN 09, 182 1; i3-bi 1/2(diš) sila3 BIN 09, 184 3. unknown/Old Babylonian/unknown [[i3]] = = NI = ša-am-nu MSL 09, 124-137 v 338; [[i3]] = = = hi-me-tum# MSL 09, 124-137 v 341; [[i3]] = = = ta-lu-[um] MSL 09, 124-137 v 342; [[i3]] = = = el-[lum] MSL 09, 124-137 v 343. unknown/ED IIIb/Girsu [i3-bi za3]-ge TIM 09, 094 1'; 1(aš@c) sila3 i3 1(diš) sila3 zu2-lum DP 040 o iii 1; 2(aš@c) sila3 i3 2(diš) sila3 zu2-lum DP 040 o i 5. unknown/ED IIIb/Isin 4(u@c) i3 sila3 BIN 08, 039 r i 5; u4-ba 6(aš@c) i3 sila3 al-de2 BIN 08, 039 o i 5. unknown/ED IIIb/Nippur še-ta zi3-ta i3-ta 2(aš@c) ku3 gin2-kam BIN 08, 170 8. unknown/ED IIIb/unknown i3-bi za3-[ge] be2-ak OIP 104, 022 o iv 23'; i3-bi za3-ge be2-ak OIP 104, 022 o vi 31'; i3-bi za3-ge be2-ak OIP 104, 022 o ii 21'. unknown/Old Akkadian/Adab i3 zi-ga OIP 014, 095 3; 2/3(diš)ša sila3 [i3] OIP 014, 098 2; i3 zi-ga OIP 014, 098 4. unknown/Old Akkadian/Girsu 2(aš@c) sila3 i3-geš i3 ITT 2, 05742 1; ŠU2+1(DIŠ@c) sila3 i3 ITT 2, 05742 3; 2(aš@c) dug 8(diš) sila3 i3 ud5 RTC 186 1. unknown/Old Akkadian/unknown i3 zi-ga BIN 08, 295 5; 1(aš@c) i3 sila3 BIN 08, 298 1; 1(aš@c) i3 sila3 i-nu-sa-tu BIN 08, 298 4. unknown/Ur III/Drehem 3(diš) gin2 i3 2(diš) gin2 naga Aleppo 019 2; 3(diš) gin2 i3 2(diš) gin2 naga Aleppo 019 5; 3(diš) gin2 i3 2(diš) gin2 naga Aleppo 019 8. unknown/Ur III/Girsu 2(diš) gin2 i3 ASJ 10, 257 11 2; 1(diš) gin2 i3 ASJ 10, 257 11 5; [...] 1(diš) gin2 i3 ASJ 10, 257 11 8. unknown/Ur III/Lagash 1(diš) id-gur2 i3 ša3 iri Rochester 151 1; 4(diš) id-gur2 i3 u4 4(diš)-kam Rochester 151 6. unknown/Ur III/Nippur 1(diš) sila3 [i3] nun# BBVO 11, 257, 4N-T197 o iii 37; 2(diš) [sila3 i3] nun BBVO 11, 257, 4N-T197 o iv 13; ŠU+LAGAB# 1(geš2) 2(u) 5(diš) sila3# i3# nun# BBVO 11, 257, 4N-T197 o ii 5; [... i3] nun [...] BBVO 11, 277, 6N-T226 o ii 4; 1(diš) i3 nig2#-banda3da BBVO 11, 294, 6N-T618 8. unknown/Ur III/Umma 2(diš) sila3 i3 UD-KA AR RIM 07 12 4; 3(diš) gin2 i3 2(diš) gin2 naga ASJ 19, 161 48 2; 3(diš) gin2 i3 2(diš) gin2 naga ASJ 19, 161 48 5. unknown/Ur III/Ur 3(diš) sila3 i3 SAT 3, 2023 1; e2 i3 sur-ta SAT 3, 2025 3. unknown/Ur III/unclear i3 sig-sig x [...] DoCu 318 5; 4(diš) udu i3 OMRO 66, 47 13 3. unknown/Ur III/unknown erin2-na i3 nam-zi-zi MVN 15, 373 3. unknown/Old Babylonian/unknown 2(diš) gešig mi-ri2-za i3 TLB 5, 12 1.

~ uLEX/Early Old Babylonian/Nippur i3 [...] SLT 12 r i 1'; i3 [...] SLT 12 r i 2'; i3 [...] SLT 12 r i 4'; i3 [...] SLT 12 r i 5'. LEX/Old Babylonian/Nippur i3 [...] N 3957 r ii 5. LEX/unknown/unknown [i3] KID SLT 015 prism i 9; i3 [...] SLT 036 r i 1'. ELA/ED IIIb/Girsu 1(u@c) 2(aš@c) sila3 i3!? [x] AoF 22,110f. o vi 10; 1(aš@c) gara2 [x] i3 [x] VS 14, 176 o vi 9. ELA/Old Akkadian/Adab [4(diš)] 4(aš@c) dug 7(aš@c) 1/2(diš) sila3 5(aš@c) gin2 i3 Adab 0739 o i 1; [x] dug# i3 Adab 0969 4. ELA/Old Akkadian/Girsu 2(diš) u8 i3 HI du10-ga RTC 266 11; [i3]-bi# [...] ITT 5, 06750 o ii 1; 1(u) 6(diš) sila3 i3 x RTC 104 o ii 1; 2(aš@c) dug i3 x RTC 109 2; 1(aš@c) šagan i3 [...] RTC 215 1; [ŠU+LAGAB x] 2(u) 2(diš) sila3 i3 STTI 077 7; 1(aš@c) dug i3 STTI 127 8. ELA/Lagash II/Girsu 1(diš) id-gur2 i3 MVN 07, 386 9; 1(diš) šagan i3 [...] MVN 07, 396 3. ELA/Ur III/Girsu 5(diš) sila3 kaš 5(diš) sila3 ninda 1(diš) gin2 i3 AAS 173 6; 5(diš) sila3 kaš 5(diš) sila3 ninda 1(diš) gin2 i3 AAS 173 8; 2(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 AAS 173 10. ELA/Ur III/Nippur 4(ban2) i3 [...] BE 03/1, 165 o ii 2; 1(u) 1(diš) sila3 i3 [x] NATN 473 1; [...] 4(u) 4(diš) i3 x-la2 NATN 949 1. ELA/Ur III/Umma 3(diš) gin2 i3 [...] AnOr 01, 297 11; 4(diš) sila3 1(u) 8(diš) gin2 i3 x AR RIM 04 28 1; [5(diš) sila3] kaš# 2(diš) ninda 5(diš) gin2 sum 3(diš) gin2 i3 [...] bar AUCT 2, 012 14. ELA/Ur III/Ur 2(barig) 5(ban2) 1(diš) 1/2(diš) sila3 i3 [...] UET 3, 0076 o ii 7; 1(ban2) 5(diš) sila3 i3 [...] UET 3, 0076 r ii 2; 5(diš) sila3 i3 [...] UET 3, 0247 1. ELA/Ur III/unclear lu2 geš!? i3 x AAS 200 o iv 2; 3(diš) i3 [...] BCT 2, g 4'; 2(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 x MVN 05, 286 4; 4(diš) sila3 kaš 5(diš) sila3 ninda 1(u) gin2 i3 MVN 13, 338 5. ELA/Early Old Babylonian/unknown ka-tab i3 RI nig2 šu tak4-še3 BIN 09, 242 2. unknown/ED IIIb/Girsu [x] sila3 i3 DP 222 6'. unknown/ED IIIb/Lagash i3!? x BiMes 03, 27 r v 5'. unknown/Old Akkadian/Girsu 2(aš@c) sila3 i3 [...] NFT p. 184, AO 4310 1. unknown/Old Akkadian/unknown [x sila3] i3-ta MCS 9, 233 23; [x] sila3 i3-ta MCS 9, 233 4. unknown/Ur III/Drehem 1(u) sila3 i3 [...] Aleppo 320 2; sila3 i3 [...] SAT 2, 1103 r i 20. unknown/Ur III/Girsu 3(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 a-bu-ţa-ab2 gu2-ab-baki-ta gen-na BM Messenger 067 2; 3(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 zi3 2(diš) gin2 i3 a-bu-ţa-ab2 BM Messenger 184 1; 1(ban2) zi3 i3 [...] MVN 18, 402 1. unknown/Ur III/Nippur 2(ban2) i3 [...] BBVO 11, 298, 6N-T717 1. unknown/Ur III/Umma 5(diš) gin2 i3 [x] gin2 naga ASJ 19, 163 60 8; 5(diš) sila3 kaš 3(diš) sila3 ninda 5(diš) gin2 [sum x gin2 i3 x gin2 naga] LÕuomo 73 1; 2(diš) sila3 i3 [...] TCNU 529 o ii 3. unknown/Ur III/unclear [... gin2] i3 [...] MVN 18, 622 1.

~ u uLEX/Early Old Babylonian/Nippur i3 KAM!? [...] SLT 12 r i 3'. LEX/unknown/unknown [...] i3 MSL 11, 112 D1 o i 3'. ELA/Old Akkadian/Girsu i3 [...] RTC 096 r i 1. ELA/Ur III/Girsu 2(diš) gin2 [i3] DAS 170 8; [x sila3] i3 ITT 2, 00893 o i 21; [x sila3] i3 ITT 2, 00893 o i 24. ELA/Ur III/Nippur [...] i3 JANES 18 42 04 1. ELA/Ur III/Umma 1(ban2) kaš 1(ban2) dabin 1(u) gin2 i3 x x [...] AnOr 07, 306 9; [... gikaskal] i3! ŠE3 [ZI 4(barig)-ta] AnOr 07, 371 3; [... gi]kaskal i3! ŠE3 [ZI 4(barig)-ta 5(ban2) 3(diš) sila3] AnOr 07, 371 5; ŠU+LAGAB 1(diš) sila3 2(diš) gin2 i3 x x x Heisserer 10 7; 3(diš) gin2 i3 x# x# gin2 naga SA 089 3; [x] sila3 i3 [x] GA2 ku6 Syracuse 462 2; i3 x [...] TIM 06, 20 o ii 1. ELA/Ur III/Ur x 2(diš) guruš 5(ban2) 5/6(diš) sila3 i3 [x] UET 3, 1091 7; x 2(ban2) 5(diš) i3 x [...] UET 9, 0914 4; i3!? x [...] UET 9, 1103 o i 24; [x]-bi# 1(geš2) la2 1(diš) gin2 i3 HAR UET 9, 1180 3. ELA/Early Old Babylonian/unknown ba-ab#-[šeš2? ...] 1(ban2) i3 [...] x kin ašgab giri3 BIN 09, 037 1'; i3-bi# x x BIN 09, 211 3; i3 x [...] BIN 09, 334 7; ŠU+LAGAB 1(diš) 1/3(diš) sila3 9(diš) gin2!? i3 BIN 10, 130 r i 34. unknown/Ur III/Girsu 2(diš) gin2# i3 MVN 19, 004 5; [...] kaš# ninda gur 1(diš) i3 [...] MVN 19, 056 8.

~ az[bear]LEX/Old Babylonian/Nippur i3 az MSL 11, 112 T o i 3'.

~ dilim[spoon]unknown/Old Babylonian/unknown i3 dilim2 IM 070209 r iii 20.

~ dug[good]LEX/ED IIIa/unknown i3 dug3 ED Vessels 10. LEX/unknown/unknown i3 dug3-ga SLT 015 prism i 12. ELA/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) šagan i3 du10-ga VS 27, 081 o iii 1; 1(aš@c) šagan i3 du10-ga VS 27, 081 o iii 4; 1(aš@c) šagan i3 du10-ga VS 27, 081 r i 4. ELA/Old Akkadian/Girsu 1(aš@c) šagan i3 du10-ga ITT 1, 01460 5; 1(aš@c) i3 du10-ga ti-di ITT 2, 04536 2; 4(aš@c) dug i3 du10 RTC 109 3. ELA/Old Akkadian/Umma 1(aš@c) i3 du10-ga sila3 a-ga-de3ki AAS 007 1; 2(aš@c) i3 du10-ga sila3 a-ga-de3ki AAS 008 1. ELA/Ur III/Girsu karadin3-bi 3(gešʾu) 5(geš2) 2(u) 4(diš) še 2(ban2) 5(diš) <sila3>-ta i3 du10 CT 01, 22 94-10-16, 13 r i 8; 2(diš) gin2 i3 DAS 175 9; 2(diš) gin2 i3 DAS 179 8. ELA/Ur III/Nippur 2(barig) i3 du10-ga x NATN 045 2; 1(diš) sila3 i3 du10-ga NATN 045 4; 4(diš) sila3 i3 du10-ga NATN 160 1. ELA/Ur III/Umma [...] sila3# i3 du10 nun-na# AnOr 07, 371 7; 4(diš) sila3 i3 du10 nun-na!? ku3-bi 4(diš) gin2 YNER 8, 09 r i 15'; 4(diš) sila3 i3 du10 nun-na YNER 8, 10 o ii 30. ELA/Ur III/Ur 5(diš) sila3 i3 du10-ga# UET 3, 0247 4; i3 du10-ga mu-DU UET 3, 1017 4; i3 du10-ge-de3 UET 3, 1117 3; 5(ban2) 3(diš) sila3 1(u) gin2 [i3] du10-ga geš a-ra2 [...] UET 9, 0963 2. ELA/Ur III/unclear 1(u) sila3 <i3> du10-ga 1(u) sila3 i3-geš MVN 11, 190 4; 1(u) sila3 <i3> du10-ga 1(u) sila3 i3-geš MVN 11, 190 6; 1(u) sila3 i3 du10-ga 1(u) sila3 i3-geš MVN 11, 190 8; i3 [du10]-ga gibil2# TLB 3, 067 2; 3(ban2) i3 du10-ga YOS 04, 117 7; 1(diš) sila3 i3 du10-ga YOS 04, 126 3. ELA/Ur III/unknown 1(diš) dug šu4-gan i3 du10-ga Rochester 243 2; 1(diš) dug šu4-gan i3 du10-ga Rochester 243 5; 1(diš) dug šu4-gan i3 du10-ga Rochester 243 8. ELA/Early Old Babylonian/unknown 1(diš) sila3 i3 du10-ga kaskal-še3 BIN 09, 181 10; 2(diš) sila3 i3 du10-ga BIN 09, 181 1; 2(u) 5(diš) dugšagan i3 du10-ga BIN 09, 220 4. unknown/Old Akkadian/Adab 2(aš@c) šagan i3 du10-ga OIP 014, 178 2. unknown/Old Akkadian/unknown 6(aš@c) i3 du10-[ga] sila3 eme-[še3] BIN 08, 298 1; 1(aš@c) i3 du10!?-ga!? BIN 08, 324 1; 1(u@c) i3 du10-ga sila3 a-ga-de3ki BIN 08, 324 3; 1(aš@c) i3 du10-ga sila3 me-še3 BIN 08, 338 1; [x sila3] i3 du10-[ga-ta] MCS 9, 233 22; 5(aš@c) sila3 i3 du10-ga MCS 9, 233 27; [i3 du10]-ga 1(u) 1(diš) sila3* MCS 9, 233 30. unknown/Ur III/Girsu 1(ban2) ninda 1(diš) sila3 i3 du10-ga MVN 17, 131 4; 1(diš) sila3 i3 du10-ga 1(diš) sila3 i3-geš PU3.ŠA-den-lil2-la2 SAT 1, 178 2; 1(diš) sila3 i3 du10-ga TCTI 2, 03765 6; 1(diš) sila3 i3 du10-ga TCTI 2, 04011 4. unknown/Ur III/Umma 6(diš)? i3 du10-ga Rochester 111 5; 6(diš) sila3 i3 du10 x-da# SNAT 532 5; 1(diš) sila3 i3 du10 nun-na UTI 3, 1837 5. unknown/Ur III/Ur i3 du10-ge-de3 SAT 3, 2027 2.

~ eren[cedar]LEX/Old Babylonian/Nippur i3 ĝiš[erin] N 3957 r ii 6. LEX/unknown/unknown [i3] ĝišerin SLT 015 prism i 10; i3 ĝiš!erin! SLT 036 r i 5'. ELA/Old Akkadian/Girsu 7(aš@c) dug i3 eren babbar RTC 109 4. ELA/Old Akkadian/Umma 1(u) 1(diš) i3 eren babbar2 sila3 MAD 4, 041 1. ELA/Ur III/Ur i3 erin geme2 uš-bar geme2 i3-nun UET 3, 1422 7. ELA/Ur III/unclear i3 gešerin TLB 3, 067 1. unknown/Old Akkadian/unknown 5(aš@c) i3 eren babbar sila3 BIN 08, 295 1; 4(aš@c) i3 eren bar6 sila3 eme-še3 BIN 08, 320 1; 2(aš@c) dug i3 eren BIN 08, 334 1; 6(aš@c) sila3 i3 eren babbar BIN 08, 339 2.

~ gal[big]LEX/Old Babylonian/Nippur i3 gu-[la] MSL 11, 112 T o i 6'. ELA/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) sila3 i3 VS 14, 180 r iii 5.

~ hab[malodorous]LEX/unknown/unknown [i3] hab2 SLT 015 prism i 8.

~ ligidba[plant]LEX/Old Babylonian/Nippur i3 ligidba(ŠIM.DIĜIR.NIN.IB) MSL 11, 112 T o i 4'. LEX/unknown/unknown i3 DIĜIR.NIN.IB SLT 015 prism i 20; i3 ligidba(ŠIM.DIĜIR.NIN.IB) SLT 036 r i 6'.

~ saĝ[head]LEX/unknown/unknown i3 saĝ SLT 015 prism i 13. ELA/Old Akkadian/unknown i3 sag-ga2 zi3 sag-ga2-bi# MAD 4, 150 6.

~ saĝ[head] uLEX/Old Babylonian/Nippur i3 saĝ-bi x N 3957 r ii 1.

~ saĝ[head] dug[good]LEX/unknown/unknown i3 saĝ dug3-ga SLT 015 prism i 14.

~ saĝ[head] gurud[throw]LEX/unknown/unknown i3 saĝ-bi gurud-da SLT 015 prism i 15.

~ šah[pig]LEX/unknown/unknown [i3] šah2# SLT 015 prism i 6. ELA/Ur III/Drehem x i3 šah2 AUCT 1, 288 1; 1(diš) 1/2(diš) sila3 i3 šah2 AUCT 2, 055 4; 1(u) 1(barig) 3(ban2) i3 šah2 gur BRM 3, 151 2; 2(ban2) i3 šah2 CST 166 1; 8(aš) i3 šah2 gur Nik 2, 492 2; še i3 šah2-ka OrSP 47-49, 182 2; 4(barig) 1(ban2) 6(diš) sila3 i3 šah2 Princeton 2, 065 2. ELA/Ur III/Girsu 1(u) sila3 i3 šah2 ki lu2-dutu dam-gar3-ta ASJ 02, 26 77 1; 2(diš) gin2 i3 šah2 du Atiqot 4, pl. 03 18 18; 2(ban2) i3 šah2 lugal BAOM 2, 24 10 1. ELA/Ur III/Nippur 3(barig) i3 šah2 BE 03/1, 076 13; 3(diš) sila3 i3 šah2 NATN 108 3; 3(ban2) i3 šah2 NATN 128 2. ELA/Ur III/Umma 2(ban2) 2(diš) sila3 i3 šah2 AAS 110 1; 8(aš) 4(barig) 3(ban2) i3 šah2 gur AAS 111 1; 1(diš) 1/2(diš) sila3 i3 šah2# AfO 24, pl. 19 Truro 4 3. ELA/Ur III/Ur 3(ban2) 8(diš) sila3 i3 šah2 [x] UET 3, 1060 o ii 16; [...] 2(diš) sila3 4(diš) gin2 i3 šah2 UET 3, 1761 o i 7. ELA/Ur III/unclear 3(ban2) i3 šah2 [...] Babyloniaca 7, pl.22 22 1; 5(diš) sila3 i3 šah2 BCT 2, 179 5. unknown/Ur III/Drehem [x] 3(ban2) i3 šah2 gur Aleppo 472 1; 2(barig) 1(ban2) 5(diš) sila3 i3 šah2 Aleppo 473 1; 4(barig) 4(ban2) 2/3(diš) sila3 5(diš) gin2 i3 šah2 Aleppo 474 1; 1(aš) 1(barig) x 1/3(diš) sila3 i3 šah2 gur lugal Aleppo 475 1; 1(aš) 2(barig) 1(ban2) sila3 i3 šah2 gur lugal Aleppo 476 1; 2(diš) sila3 i3 šah2 Aleppo 477 1; 1(diš) sila3 i3 šah2 MVN 20, 132 6. unknown/Ur III/Girsu 3(diš) sila3 i3 šah2 SNAT 204 2; 3(barig) i3 šah2 SAT 1, 089 2; 2(diš) gin2 i3 šah2 TCTI 2, 04041 5; 2(ban2) 7(diš) sila3 i3 šah2 TCTI 2, 04266 4. unknown/Ur III/Nippur ŠU+LAGAB 1(geš2) 2(u) 4(diš) sila3 i3 šah2 BBVO 11, 257, 4N-T197 r ii 21; 1(geš2) 2(u) 4(diš) sila3 i3 šah2 BBVO 11, 257, 4N-T197 r iii 21; 1(geš2) 2(u) 4(diš) sila3 i3 šah2 BBVO 11, 257, 4N-T197 o iii 17; [...] 4(diš) sila3 i3 šah2# BBVO 11, 261, 4N-T212 r ii 8; 4(diš) sila3# [i3 šah2] BBVO 11, 261, 4N-T212 r i 4; 4(diš) sila3 i3 šah2 i3#-[ba] nar-e-ne BBVO 11, 277, 6N-T226 r i 2; ŠU+LAGAB 4(diš) sila3 i3 šah2 BBVO 11, 277, 6N-T226 r ii 12. unknown/Ur III/Umma [...] 1(barig) 3(ban2) še i3 šah2 gur MVN 15, 255 r iii 13; 2(u) 5(aš) še i3 šah2 gur MVN 15, 255 o ii 22; 1(u) 2(aš) 2(barig) 3(ban2) še i3 šah2 gur MVN 15, 255 o i 5.

~ šim[aromatics]LEX/unknown/unknown i3 šim# SLT 018 r i 2'.

~ šim[aromatics] uLEX/unknown/unknown i3 šim# x# SLT 036 r i 2'.

~ šim[aromatics] eren[cedar]LEX/unknown/unknown i3 <<BI>> šim ĝišerin SLT 015 prism i 11.

~ šiqtum[almond]LEX/Old Babylonian/Nippur i3 ši-ig-du-um MSL 11, 112 T o i 2'; i3 ši#-ig#-dum# N 3957 r ii 7. LEX/unknown/unknown i3 ši-ig-du-um SLT 036 r i 4'. unknown/Old Akkadian/unknown 3(aš@c) sila3 i3 ši-iq-dum BIN 08, 339 3.

~ tab[double] zir[break]LEX/unknown/unknown i3 tab ze2-er SLT 036 r i 3'.

~ udu[sheep]LEX/unknown/unknown [i3] udu# SLT 015 prism i 5. ELA/Old Akkadian/Girsu 2(aš@c) dug 3(aš@c) sila3 i3 udu RTC 104 o ii 2. ELA/Ur III/Drehem 1(u) 9(aš) 3(barig) 1(ban2) i3 udu gur AUCT 1, 288 2; 2(ban2) i3 udu CST 166 2; 2(u) gur 4(ban2) 5(diš) sila3 gin2 i3 udu udu ba-uš2 Iraq 22, pl. 19 1; [...] 2(ban2) 5(diš) 2/3(diš) sila3 i3 udu gur Princeton 2, 046 1; i3 udu udu ba-ug7 Princeton 2, 046 2. ELA/Ur III/Girsu 4(diš) gin2 i3-geš 4(diš) gin2 i3 udu AAS 173 2; 1(diš) dug dida 5(diš) sila3 i3? udu? Berens 077 2; 2(diš) gin2 i3 2(diš) gin2 i3 udu Berens 083 10. ELA/Ur III/Nippur 1(ban2) i3 udu MVN 09, 177 1; 2(ban2) i3 udu MVN 09, 177 4; 2(ban2) i3 udu NATN 072 1; 1(diš) sila3 i3 udu-še3 NATN 072 3. ELA/Ur III/Umma 5(diš) 1/3(diš) sila3 i3 udu AAS 109 1; i3 udu 2-a AAS 109 2; 3(diš) 1/3(diš) sila3 5(diš) gin2 i3 udu ASJ 18, 083 18 2; 2(diš) i3 udu ku3-bi 1(diš) gin2 YNER 8, 10 r i 1; 1(ban2)* 8(diš)* sila3 i3 udu MCS 8, 90, BM 105417 1; 1(ban2) 2(diš) sila3 i3 udu Syracuse 450 3. ELA/Early Old Babylonian/unknown 3(diš) sila3 i3 udu BIN 10, 051 1; 2/3(diš) sila3 i3 udu BIN 10, 051 3. unknown/Old Akkadian/Adab 1(aš@c) za3-še3-la2 i3 udu OIP 014, 178 9. unknown/Ur III/Girsu 4(diš) sila3 kaš 4(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 2(diš) gin2 i3 udu a-kal-la lu2 geštukul gu-la BM Messenger 004 2; 1(ban2) kaš 5(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 1(u) gin2 i3 udu BM Messenger 008 3; 2(diš) sila3 kaš 2(diš) sila3 ninda 2(diš) gin2 i3 2(diš) gin2 i3 udu šu-i3-li2 lu2 geštukul gu-la BM Messenger 020 2. unknown/Ur III/Umma ka dug i3 udu MVN 16, 1404 2; 3(diš) 1/2(diš) sila3 i3 udu ViOr 8/1, 058 3; 6(diš) 1/3(diš) sila3 i3 udu SANTAG 6, 359 4.

See: engar še ĝeš i; gurgur i dug; gurgur i saĝ; gurgur i šah; ig i; ig i šeš; ninda gur i de; ninda i; ninda i PN; ninda i de; ninda i de u; ninda i de u a sig; ninda i de babbar; ninda i de ĝen; ninda i de ĝeši; ninda i de i šah; ninda i de i šah; ninda i de i udu; ninda i de i udu; ninda i de iĝeš; ninda i de inun; ninda i de kukku; ninda i de lal; ninda i de sag; ninda i de su; ninda i de teš sig; sab i dug; sab i saĝ; sab i šah; siki i ak; tu i; tug i ak; udun i sur; utu i de; uzu i gud; uzu i nun; uzu i šah; uzu i tab; uzu i udu.

2. butter

3. container for oil

Akk. tallum "vessel for oil etc."; šamnu "oil".

[1993-1997] M. Stol, RlA 8 190.

[1992] M. Sigrist, Drehem 392-393.

[1991] I.J. Gelb, P. Steinkeller and R.M. Whiting, Kudurrus 241-242.

[1989] P. Steinkeller, SDU 142 n410.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.