igisigsig [JAUNDICE]

(2 instances)

igisigsig [JAUNDICE] (2x: Old Babylonian) wr. igi-sig7-sig7 "jaundice" Akk. awurriqānu

[1] cuneiform IGI.IGI@g.IGI@g igi-sig7-sig7
+ -0 (2x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1

2 distinct forms attested; click to view forms table.

1. jaundice (2x/100%)

~ unknown/Old Babylonian/unknown igi-sig7-sig7 = dsin3-nu-ur-me-a-tum MSLSSI, 17-27 v 36.

~ igi[eye]LEX/Old Babylonian/unknown sig7-sig7 igi-ĝu10 Ugumu 70.

Akk. awurriqānu "jaundice".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.