il [RAISE]

(1362 instances)

il [RAISE] (1362x: ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian) wr. il2; il5; il2li2 "to raise, carry" Akk. našû

See a il[carry], a il[raise], gu il[raise], igi il[look], ni il[rise], saĝ il[raise], šu il[raise the hand].

[1] cuneiform IL₂ il2 (IL2)
[2] cuneiform EL il5
[3] cuneiform IL₂.NI il2li2
+ -0 (1087x/80%); -la (265x/19%); -la2 (7x/1%); -le (3x/0%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 245 579 467
[2] 4 3
[3] 2

246 distinct forms attested; click to view forms table.

1. to raise, carry (1362x/100%)

~ LEX/ED IIIb/Ebla [[il2]] = IL2(KAD4.SAG) Ebla Sign List 112. LEX/Old Babylonian/unknown šag4-ĝu10 il2 am3-DU = ŠA3 i-ta-na-al-li-a-am OB List of Diseases 172. ELA/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) udu il2 VS 14, 159 o ii 9; IL2 VAT 4459 o i 7; še-ba geme2 dumu il2 igi-nu-du8 VS 14, 029 o i 2. ELA/ED IIIb/Nippur 1(aš@c) il2 TMH 5, 002 r i 4; 1(aš@c) il2 TMH 5, 009 r i 4; 1(aš@c) il2 TMH 5, 038 o ii 2. ELA/ED IIIb/Umma 1(barig@c) nig2# il2# RGK 20050520j o ii 2. ELA/ED IIIb/unknown ugula il2-[me] Nik 1, 002 o vi 18; 1(aš@c) il2 Nik 1, 003 r iii 5; 1(aš@c) il2 Nik 1, 003 o iii 6. ELA/Old Akkadian/Adab 2(aš@c) šu-il2-la-ni Adab 0685+0734 9. ELA/Old Akkadian/Girsu dumu il2 me CT 50, 098 r i 5; 5(bur3@c) il2 DPA 31 1; 3(bur3@c) il2 DPA 32 6. ELA/Old Akkadian/Nippur [x il2] TMH 5, 007 o iii 3; e2 il2-ta OSP 1, 131 o iii 1; ib2-il2# OSP 2, 054 5; 1(geš2) il2 5(aš@c) sila3 OSP 2, 084 r i 1. ELA/Old Akkadian/Umma lu2 sag-ga2-na nu-na-il2 Nik 2, 010 9. ELA/Old Akkadian/unclear 1(diš) IL2 X Athene 19980924c 5. ELA/Old Akkadian/unknown dumu il2 MAD 4, 150 4. ELA/Ur III/Drehem den-lil2-la2 ba-dim2-ma-ke4 IL2-dam AUCT 1, 094 4; im-ti-dam geme2 uš-bar in-il2# AUCT 2, 055 3; 1(diš) [x x IL2 KU da?] AUCT 3, 496 1. ELA/Ur III/Dur-Kurigalzu [u4 a]-bi2-si2-im-ti tug2 šu-gur-ra# i3-in-il2-la2-a Ripon College 1999=EC.74.1 6. ELA/Ur III/Girsu še-ba u2 IL2# AAS 164 2; 1(diš) u2 IL2 AAS 178 4; 5(u) 1(diš) guruš! im nu-[il2] 1(barig)-ta AAS 186 o iv 7. ELA/Ur III/Nippur x x IL2 x BE 03/1, 113 5; 9(aš) 3(barig) 2(ban2) gur še-ba kikken2# u2 IL2-me BE 03/1, 129 5; 2(aš) gur u2 IL2-me BE 03/1, 130 3. ELA/Ur III/Umma u4 du8-a [...] IL2 gu4 GAB [...] AAS 013 r i 1; nig2-ka9 ša3 ze2 a-pi4-sal4ki ba-ab-IL2 Aegyptus 26, 158 6 3; 1(diš) im-IL2 ki hu-wa-wa AnOr 01, 192 12. ELA/Ur III/Ur el-lum-ma ba-an-gi [x] UET 3, 0042 7; ša3-gal ur-ra!? [...] il2-la e2 [...] UET 3, 0076 r i 1; 3(diš) gal a-ma-il2 ku3-babbar UET 3, 0302 1. ELA/Ur III/Wilayah igi el-me-e ku3-dim2 JCS 38, 046 16 3; ki el-me-e ku3-dim2 JCS 38, 079 39 3. ELA/Ur III/unclear 2(geš2) 1(u) guruš a-ša3 an-na iti 2(diš)-kam IL2 gub-ba BCT 2, 047 2; 8(diš) guruš IL2 še3 a-ša3 ur-dsuen iti 1(diš) gub-ba BCT 2, 047 12; 1(diš) amar a2-ge6 il2-la Gratz AJS 3 Mes 1 1; esir2? il2 MVN 10, 188 3; 3(diš) sila3 du-du u2 IL2 SET 270 o ii 8; dutu-MI dumu siki? ur-dub-la2 ga IL2 TSU 030 2; pu-uh2-ru-um-še3 in-il2 ZA 55, 71 15. ELA/Early Old Babylonian/unknown [mu] šu-i3-li2-šu [lugal]-e nin dnin-urta mu-il2 BIN 09, 016 3; mu nin-dingir dlugal-mar2-da ba-il2 BIN 09, 018 5; mu nin-dingir dnin-gi4-li2-in ba-il2 BIN 09, 019 4. unknown/Ur III/Umma u2 IL2-bi 2(u) 4(diš) SNAT 536 o ii 15; u2 IL2 KWU491-da gub-bi 6(geš2) 4(diš) SNAT 536 o ii 16. unknown/Old Babylonian/unknown ba#-il2-la-še3 IM 070209 o i 36; in-il2 IM 070209 o ii 33; in-il2-meš IM 070209 o ii 34; [[el]] = = EL = e-lum MSL 09, 124-137 x 680; [[il2]] = il = IL2 = na-šu-u2-um RA 21, 178 iii 20. unknown/ED IIIb/Girsu il2 DP 059 o vii 3; il2 me DP 113 o vii 7; il2 me DP 114 o vii 5. unknown/ED IIIb/Nippur 1(aš@c) il2 OSP 1, 039 r ii 7; lu2 il2-ta? OSP 1, 044 4; il2 OSP 1, 046 o ii 3. unknown/ED IIIb/unknown 1(aš@c) il2 tug2-du8!? BIN 08, 094 3; 1(aš@c) il2 nagar BIN 08, 094 o i 3; il2 DP 032 o vi 8. unknown/Old Akkadian/Adab en-ne2 il2-la OIP 014, 143 9. unknown/Old Akkadian/Isin in-na-il2 MVN 03, 001 o iv 7; in-na-il2 MVN 03, 001 r i 5; [in-na-il2] MVN 03, 001 r i 14; in-na-il2 MVN 03, 001 r ii 7; in-il2 MVN 03, 001 r iv 3. unknown/Old Akkadian/unknown il2 BIN 08, 100 1; il2-ra in-na-du MVN 03, 081 10. unknown/Ur III/Drehem [...] il2 Akkadica 78, 11 4; [u4? a]-bi2-si2-im-ti tug2 šu-gur-ra# i3-in-il2-la2-a WWW 20010905a 6; 6(diš) gu4 niga ezem [še il2-la] gir2-su SANTAG 7, 154 9. unknown/Ur III/Girsu u2 IL2 anše kunga2-me ASJ 02, 21 61 2; 1(barig) ga IL2 ASJ 13, 234 76 r ii 6; 1(barig) u2 IL2 ASJ 13, 234 76 r ii 9. unknown/Ur III/Nippur [...] x il2 BBVO 11, 266, 5N-T464 o i 3'. unknown/Ur III/Umma še ša3-gal amar-ra im-IL2 DoCu 246 3; u3 a-il2 MVN 15, 131 15; kikken-da gub-ba u3 a-il2-me MVN 15, 131 6. unknown/Old Babylonian/unknown mu us2-sa nin-dlugal-ir2-ra ba-il2 TLB 5, 17 8; mu us2-sa nin-dlugal-ir2-ra ba-il2 TLB 5, 18 26.

See: e saĝ il; kug še il; lu a il; mansim il; maš še il; saĝ il; šu il.

Akk. našû "to lift, carry".

[2002] J. Hoyrup, Lengths Widths Surfaces 22; 44.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.