imma [LAST YEAR]

(168 instances)

imma [LAST YEAR] (168x: ED IIIb, Old Akkadian, Ur III, unknown) wr. im-ma "last year" Akk. šaddaqdim

[1] cuneiform IM.MA im-ma
+ -0 (168x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 22 144 2

9 distinct forms attested; click to view forms table.

1. last year (168x/100%)

~ ELA/ED IIIb/Girsu lu5-gu e3-a im-ma-kam 2(×DIŠ@t) VS 14, 024 o ii 4; lu5-gu e3-a im-ma-kam 2(×DIŠ@t) VS 14, 024 r i 1; im-ma-še3 i3-ši-DU VS 27, 020 r i 1; maš im-ma-kam Fs. Matous 2, 154 o i 4. ELA/ED IIIb/unknown 5(aš@c) maš im-ma Nik 1, 191 r i 2; 3(aš@c) maš im-ma Nik 1, 191 o i 3; 2(aš@c) maš im-ma Nik 1, 191 o i 6; 1(aš@c) maš im-ma Nik 1, 193 o i 2; 2(aš@c) maš im!-ma Nik 1, 193 o i 6; 3(aš@c) maš im-ma Nik 1, 193 o ii 3. ELA/Old Akkadian/Adab bar-ra gal2-la im-ma Adab 0624 3; im-ma-kam Adab 1209 r i 3. ELA/Old Akkadian/Girsu ŠU+LAGAB 5(aš@c) 1/2(aš@c) gu4 su nu-su im-ma RTC 265 r ii 5'; ŠU+LAGAB 1(aš@c) 1/2(aš@c) anše su nu-su im-ma RTC 265 r ii 9'; im-ma-kam ITT 1, 01053 3. ELA/Old Akkadian/Nippur im-ma-kam sar? OSP 2, 151 2. ELA/Ur III/Girsu la2-ia3 udu su-su nu-su im-ma ASJ 08, 206 BM 013095 5; la2-ia3 1(u) 1(diš) udu su-su im-ma ASJ 08, 207 BM 013097 3; la2-ia3 1(u) x udu su-su im-ma ASJ 08, 209 BM 013113 3. ELA/Ur III/Nippur [...] x im-ma [...] dumu-ni NATN 092 r ii 2. ELA/Ur III/Umma im-ma u2 la2*-e-de3 OrSP 47-49, 256 3; im-ma ga2-ga2-de3 Syracuse 213 2; 2(diš) kišib3 im-ma TCL 5, 6044 r i 19; im-ma ba-a-si YOS 04, 256 r ii 16. ELA/Ur III/Ur TUL2 im-ma e2-kišib3-ba-ka ba-ra-ab-du8 UET 3, 0837 3; im-ma-bi 7(diš) UET 3, 1358 4; [...] im#-ma na-am3-ga2ar UET 3, 1464 1; 2(diš) gir2 x x im-ma UET 3, 1498 o i 23. ELA/Ur III/unclear su-su nu-su im-ma TLB 3, 042 2. unknown/ED IIIb/Girsu 1(aš@c) maš im-ma DP 094 o i 2; 2(aš@c) maš im-ma DP 094 o i 6; 2(aš@c) maš im-ma DP 094 o ii 3. unknown/Old Akkadian/Girsu 1(aš@c) nu gu4 su-su nu-su im-ma ITT 2, 03160 16'. unknown/Ur III/Girsu la2-ia3 su-ga sipa-ne im-ma BM Messenger 286 4; 1(diš) anše su-su nu-su im-ma SAT 1, 224 1; [...] x im-ma-a dab5-ba-še3 TCTI 2, 03423 6. unknown/Ur III/Umma 1(u) tug2 gu-za im-ma Rochester 138 3; [...] 3(u) tug2uš-bar im-ma Rochester 138 6; [x] la2 1(diš) tug2guz-za du im-ma Rochester 138 8.

See: kaš imma; mu imma.

Akk. šaddaqdim "last year".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.