kag tum [BRING NEWS]

kag tum [BRING NEWS] wr. ka tum2 "to bring news" Akk. bussuru

(kag[mouth] + tum[bring])

[1] cuneiform KA DU ka tum2

1. to bring news

Akk. bussuru "to bring, send a message".


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.