lal [SMALL]

(9977 instances)

lal [SMALL] (9977x: ED IIIa, ED IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Early Old Babylonian, Old Babylonian, unknown) wr. lal; lal2 "(to be) small, little; minus sign; (to be) insignificant, low-value; dimunition" Akk. maţû; tamţâtu

[1] cuneiform LAL lal (la2)
[2] cuneiform LAL₂ lal2
+ -0 (9975x/100%); - (1x/0%); -la (1x/0%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 1810 3390 71 1
[2] 1 3

107 distinct forms attested; click to view forms table.

1. (to be) small, little (5305x/53%)

~ LEX/ED IIIb/Nippur 3(u@c) la2 2(aš@c) gešpeš3 TMH 5, 141 3; 1(geš2@c) 1(u@c) la2 1(aš@c) x [x] TMH 5, 141 1; 3(u@c) la2 1(aš@c) IB gal-gal TMH 5, 141 2. LEX/Old Babylonian/Nippur [[la2]] = = = ma-ţu3-u2-[um] MSL 14, 108 15; i3-nun la2 N 3957 r ii 4; na4na la2 OB Nippur Ura 4 Seg.1, 151a; [[lal]] = = = ma#-ţu3-[u2-um] OB Aa 74:5. LEX/Old Babylonian/unknown lu2 igi du8 la2-a = ša# i#-na#-šu# ma#-ţu3#-[a] lu2-azlag B and C Seg.2, 114. LEX/unknown/unknown zid2# x# ĜIŠ la2 SLT 033 r ii 8. ELA/ED IIIb/Girsu šu-nigin2 3(diš) ma-na# 1(u@c)# 5(aš@c)# [x] gin2# la2# [igi x] gal2# AoF 22,110f. o ii 4; 3(aš@c) gin2# la2 igi# 3(diš)# gal2 AoF 22,110f. r iii 7; 3(gešʾu@c) la2 1(geš2@c) ku6 a-de2 VS 14, 158 o iii 1. ELA/ED IIIb/Nippur mu-ni-lal2 TMH 5, 011 r i 2; iti 1(u@c)? la2 1(aš@c) TMH 5, 031 r ii 2; 2(barig@c) la2 1(aš@c) x TMH 5, 036 o i 3. ELA/ED IIIb/Umma 1(bur3@c) la2 2(iku@c) GAN2 RGK 20050520l o i 1; [...] 2(eše3@c)# la2 1(iku@c) 1/4(iku@c) kar#-NI-UD RGK 20050520n o i 10; 3(bur3@c) la2 1(iku@c) 1/2(iku@c) dur2-še3 RGK 20050520n o ii 2. ELA/ED IIIb/Ur šu#-nigin2 4(u@c) la2 2(aš@c) maš2 UET 2 supp 13 r ii 1; 1(u@c) la2 1(aš@c) udu hi-a UET 2 supp 46 r ii 6. ELA/ED IIIb/unknown 1(u@c) la2 1(diš) 1(diš) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c) Nik 1, 002 r iv 16; še-bi 2(aš@c) la2 2(diš) en-kisal-si Nik 1, 002 o ii 12; še-bi 2(aš@c) la2 1(barig@c) lugal-sipa Nik 1, 002 o vi 5. ELA/Old Akkadian/Adab 1(aš) la2 1(aš@c) 5(aš@c) sila3 še gur si-sa2 Adab 0624 10; [1(u)] 2(u) 8(aš@c) 2(barig@c) 1(ban2@c) la2 1/2(diš) sila3 [še gur si-sa2] Adab 0624 1; ŠU+LAGAB 4(u) 8(aš@c) 3(barig@c) 1(ban2@c) la2 1/2(diš) sila3 še gur si-sa2 Adab 0624 8. ELA/Old Akkadian/Girsu 1(geš2) 3(u) la2 1(diš) sar sahar ITT 5, 06865 1; dagal 1(u) la2 1(aš@c) kuš3 e2 RTC 145 o v 2; a-ša3-bi 1(iku) GAN2 3(u) la2 2(aš@c) sar RTC 148 o i 5. ELA/Old Akkadian/Isin ŠU+LAGAB 1(u) la2 1(aš) 2(barig) 4(ban2) še gur-sag-gal2 MC 4, 46 13. ELA/Old Akkadian/Lagash 4(u) la2 3(aš@c) guruš 2(aš@c) sila3 zi3-ta BM 026272 7; 1(aš@c) ib2-la2 [x] x BM 026371 4; 1(barig@c) 3(ban2@c) la2 3(aš@c) sila3 še BM 026794 1; 1(u) la2 1(aš@c) ziz2 [gur] BM 028713 o ii 3; 1(u) [la2 1(diš)] 2(diš) u4 BM 028724 5; ŠU+LAGAB 5(u) la2 3(aš@c) u4 BM 028724 1. ELA/Old Akkadian/Nippur še-bi 3(aš@c) la2 2(ban2@c) lid2-ga TMH 5, 028 1; [ŠU+LAGAB x] la2 2(aš@c) lu2 1(barig@c) 2(ban2@c) TMH 5, 029 13; 3(aš@c) la2 igi 6(diš) gin2 TMH 5, 052 o ii 1. ELA/Old Akkadian/Umma kin ak 1(aš@c) iti 2(u@c) la2 1(aš@c) u4-a-ka BIN 08, 309 5; e-ne-la2 BIN 08, 332 7; 1(u) la2 [...] CT 50, 052 37. ELA/Old Akkadian/Ur [šu]-nigin2 [x] 1(geš2@c)!? la2 4(aš@c) udu nita UET 2 supp 03 r iii 1'; [x] 1(geš2@c)!? 3(u@c) la2 1(aš@c) maš2# sila4 UET 2 supp 09 o i 1'; 1(u@c) la2# 1(barig@c) [...] gur UET 2 supp 24 o i 1'. ELA/Old Akkadian/unclear 1(u) la2 1(diš) engar 1(diš) lu2 šu-nir DCS 83 4; 3(iku@c) GAN2 la2 2(u) 5(diš) sar 1(aš) 3(ban2) gur-sag MC 4, 56 4; 1(u) la2 [1(diš)?] gin2 ku3-babbar MC 4, 59 1. ELA/Old Akkadian/unknown maš-bi 3(aš@c) la2 1/3(diš)ša tur 2(aš@c) 1/2(diš) še gin2 ku3-babbar JESHO 24, 129 3; ŠU+LAGAB 1(geš2) 3(u) la2 2(aš@c) šah2 OIP 014, 193 9; ŠU+LAGAB 1(geš2) 3(u) la2 2(aš@c) šah2 OIP 014, 193 9. ELA/Lagash II/Girsu [...] 1(diš) tug2 gu2-la2 us2 MVN 06, 327 9; 1(diš) tug2 gu2-la2# [...] MVN 07, 396 2. ELA/Ur III/Drehem [u4] 3(u) [la2 1(diš)?]-kam AAS 212 7; u4 1(u) la2 1(diš)-kam Aegyptus 29, 105, no. 31 3; u4 1(u) la2 1(diš)-kam AfO 40-41, 54, 2 16. ELA/Ur III/Dur-Kurigalzu iti u4 3(u) la2 1(diš) ba-zal Ripon College 1999=EC.74.2 3. ELA/Ur III/Girsu ki-[la2]-bi 1(aš) gu2 la2 5(diš) gin2 AAS 194 2; u4 3(u) la2 3(diš)-kam ABTR 14 12; ki-la2-bi 2(diš) 2/3(diš) ma-na la2 3(diš) gin2 Amherst 025 2. ELA/Ur III/Nippur i3-la2-e BAOM 2, 38 107 7; [...] sila3 2(diš) sila3# x [...] x ba-ab-de3? bur2 [...] ma-na la2 2(diš) gin2 BE 03/1, 166 o i 1; ku3-bi 1(diš) gin2 la2 igi 6(diš) gal2 MVN 02, 024 6. ELA/Ur III/Umm al-Aqarib ELA/Ur III/Umma 6(geš2) sar la2 2(diš) gin2 gab2-ra ak AAS 019 3; ku3-bi 1(diš) gin2 la2 1(diš) še AAS 065 7; 2(diš) 2/3(diš) ma-na 2(diš) gin2 la2 igi 6(diš) gal2 ku3 AAS 067 1. ELA/Ur III/Ur a2 u4 2(u) la2 1(diš)-kam BCT 1, 133 4; tukum-bi nu-la2 MVN 03, 317 2; mu sa2-du11 dsuen-du2-ri2-šu an-ta-mu-na-ag2-ka i3-la2-a-še3 UET 3, 0012 4. ELA/Ur III/unclear [...] la2!?-de3 ASJ 06, 127 1 4; 1(diš) tug2 gu2-la2 tur-tur šar3 AUCT 2, 010 1; 2(aš@c) gu2 la2 1(u) 4(diš) ma-na JCS 24, 088 66 5. ELA/Early Old Babylonian/unknown iti ziz2-a u4 3(u) la2 1(aš@t)-kam BIN 09, 028 4; u4 2(u) la2 1(aš@t)-kam BIN 09, 030 1; u4 2(u) la2 1(aš@t)-kam BIN 09, 035 3. ELA/Old Babylonian/Umma ku3 gin2 1(diš)-ta-am3 la2-e-de3 AUCT 3, 412 3. unknown/Old Babylonian/Sippar [[lal]] = = = şe#-eh-rum MSL 14, 127-131 10 i 33. unknown/Old Babylonian/unknown [[lal]] = = LAL = şe-eh-rum MSL 09, 124-137 i 62; [[lal]] = = = şe-he-rum MSL 09, 124-137 i 63. unknown/ED IIIa/unknown 1(u@c) 5(aš@c) še gur-sag-gal2 1(u@c) la2 1(diš) siki ma-na OIP 104, 021 6'; [x] kaš KUR? la2 [x] sag [x] NE [x] OIP 104, 021 8'. unknown/ED IIIb/Adab 1(u@c) la2 1(aš@c) lu2 BIN 08, 007 o i 1; SIG? 2(u@c) la2 3(aš@c) BIN 08, 007 r i 3; 2(u@c) la2 1(u@c) u4 3(aš@45)-kam OIP 014, 058 o i 6; 1(u@c) la2 1(aš@c) ir11 ARAD2 OIP 014, 058 o ii 2; 1(u@c) la2 1(aš@c) ARAD2 OIP 014, 060 o i 2; 3(u@c) la2 1(aš@c) ha-bu3-da urudu OIP 014, 060 o ii 1; 4(geš2@c) la2 1(u@c) 4(aš@c) ninda OIP 014, 064 o i 1. unknown/ED IIIb/Girsu 6(geš2@c) la2 7(aš@c) še gur-sag-gal2 DP 039 o i 1; šu-nigin2 1(gešʾu@c) 1(u@c) la2 1(aš@c) gur-sag-gal2 DP 039 o ii 2; 2(u@c) la2 3(diš) sa lusar DP 042 r iv 8. unknown/ED IIIb/Isin 3(aš@c) la2 1(barig@c) še gur BIN 08, 039 o ii 4; 1(u@c) la2 2(aš@c) ku3 gin2 BIN 08, 017 r i 6; 4(u@c) la2 3(aš@c) ur-den-lil2 MVN 03, 067 o ii 3. unknown/ED IIIb/Lagash 1(aš@c) mu x ša3# la2!? BiMes 03, 12 o ii 2; 3(u@c) la2 2(aš@c) ab2 tur-tur-a BiMes 03, 18 o i 1; še-bi 2(u) 1(aš@c) la2 1(barig@c) gur-SAG+IG BiMes 03, 18 o ii 3; šu-nigin2 1(geš2@c) 3(u@c) la2 1(barig@c) še-ku5-a gal2-la-am6 BiMes 03, 19 r i 1; ku6-bi nig2-sag la2 BiMes 03, 26 v 5; dingir-bi lugal e2-a la2 x BiMes 03, 26 vi 5. unknown/ED IIIb/Nippur ŠU+LAGAB 1(u@c) 1(aš@c) 1/2(aš@c) la2 sa10 1(u@c) 5(aš@c) ku3 gin2 BIN 08, 175 o ii 11; 1(u@c) la2 1(aš@c) nig2-du3 nam-gibil OSP 1, 051 2; 1(geš2@c) 5(aš@c) 1/2(aš@c) ma-na la2 1(aš@c) gin2 urudu igi-giš-gid2#-da# OSP 1, 097 1. unknown/ED IIIb/Umma 1(iku@c) la2 1/8(iku@c) GAN2 3(aš@c) še MC 4, 03 o ii 2; 1/2(iku@c) 1/4(iku@c) GAN2 4(aš@c) la2 1(barig@c) še MC 4, 03 o i 3. unknown/ED IIIb/Zabalam 3(u@c) la2 3(barig@c) AŠ@c× še gur BIN 08, 073 1; 2(u@c) la2 2(aš@c) 2(barig@c) še gur diri BIN 08, 073 2; 1/2(iku@c) 1/4(iku@c) GAN2 2(aš@c) la2 4(ban2@c) BIN 08, 075 o i 1. unknown/ED IIIb/unclear 2(u@c) la2 3(aš@c) NI tug2 [x?] BIN 08, 030 o i 3; dub gibil [x?] 4(u@c) la2 2(aš@c) IL BIN 08, 030 o i 6; 1(aš@45) 2(barig) la2 3(ban2) tir ku3 tir BIN 08, 109 4; 1(u@c) la2 3(iku@c) GAN2 BIN 08, 011 o i 1; 1(barig@c) la2 3(aš@c) gin2 ku3 ma:na BIN 08, 011 o ii 1. unknown/ED IIIb/unknown 1/4(iku@c) 1/8(iku@c) GAN2 2(aš@c) la2 1(aš@c@90) lugal KA BIN 08, 048 o i 1; 1(iku@c) 1/2(iku@c) <<GAN2>> 4(aš@c) la2 1(barig@c) še ŠU NI AN BIN 08, 060 o i 1; 1(u@c) la2 1(diš) urudu šen-nu ma-na BIN 08, 101 3. unknown/Old Akkadian/Adab 1(aš) la2* 2(ban2) 1(aš@c) lugal-x [x] OIP 014, 078 o iii 8; 1(ban2@c) la2 1(aš@c) kaš sig5 OIP 014, 084 1; 1(u@c) la2 1(aš@c) kaš sig5 OIP 014, 088 1. unknown/Old Akkadian/Girsu [ŠU+LAGAB] 1(u@c) la2 1(aš@c) gu4 su-su ITT 2, 03160 r iii 7'; [še?] i3-na-la2 ba-ug7-a-še3 ITT 2, 03160 o i 26; gu4-apin-bi 2(u) la2 2(diš) ITT 2, 03160 r vi 7'. unknown/Old Akkadian/Nippur u4 2(u@c) la2 1(aš@c) OSP 1, 054 r ii 2; [u4] 2(u@c) la2 3(aš@c) OSP 1, 055 r ii 3; ŠU+LAGAB-be6 2(u) la2 3(aš@c) kaš OSP 1, 057 r ii 1. unknown/Old Akkadian/Susa 1(aš@c) ma-na la2 1(aš@c) gin2 MDP 14, 23 3. unknown/Old Akkadian/unclear [5(diš)] udu 1(u) la2 1(diš) <dug> kaš SANTAG 7, 194 8; lu2-i3!-du-ga2 gu2-e ki ha-la2 OrNS 54, 057 14. unknown/Old Akkadian/unknown 4(bur3@c) la2 2(iku@c) KAR NA4 BIN 08, 056 3; 3(geš2) 1(u) la2 1(aš@c) ur-dlum-ma BIN 08, 100 o i 3; 3(geš2) 1(u) la2 1(aš@c) geš-ša3 BIN 08, 100 o i 4. unknown/Ur III/Drehem u4 3(u) la2 1(diš)-kam Aleppo 006 2; u4 1(u) la2 1(diš)-še3 Aleppo 199 3; u4 2(u) la2 1(diš)-am3 Aleppo 274 2. unknown/Ur III/Girsu 2(bur3) 1/2(iku) GAN2 1(u) la2 1/2(diš)-ta ASJ 11, 142 app 22; 9(bur3) 2(iku) GAN2 1(u) la2 1(diš)-ta ASJ 11, 142 app 23; zi-ga u4 3(u) la2 1(diš)-kam ASJ 14, 336 04 2. unknown/Ur III/Lagash SI-A-a i3-la2 Rochester 227 7. unknown/Ur III/Nippur ku3-bi 5(diš) gin2 la2!(LAL2) igi 6(diš) gal2 1(diš) 1/2(diš) še BBVO 11, 257, 4N-T197 r iii 14; ku3-bi 4(diš) gin2 la2!(LAL2) 7(diš) 1/2(diš) še BBVO 11, 257, 4N-T197 r iii 17; ku3-bi 1(diš) gin2 la2!(LAL2) 2(u) 2(diš) 1/2(diš) še BBVO 11, 257, 4N-T197 r iii 24; ku3-bi 1(diš) gin2 la2!(LAL2) 1(u) 8(diš) še BBVO 11, 257, 4N-T197 r iii 29; [x] la2 1/2(diš) sila3 a-li-a-hi# BBVO 11, 295, 6N-T632 1; 2(diš) 1/3(diš)!? ma#-na [x] la2# 1(diš)!? gin2 ku3-babbar BBVO 11, 299, 6N-T785 1; ku3 he2-na-la2-en-ne TCS 1, 030 2. unknown/Ur III/Umma 3(u) la2 <x> gešu3 AR RIM 07 08 o i 10; 2/3(diš) ma-na la2 1(u) še ku3 zu2-lum ArOr 62, 243 I 873 1; ensi2-ke4 in-la2 ASJ 16, 109 15 4. unknown/Ur III/Ur 2(šar2) 4(gešʾu) 4(geš2) 5(u) la2# [x] a2 x [...] SNAT 534 14. unknown/Ur III/unclear igi 4(diš) gal2 la2 5(diš) še dnin-ki-sur-ra DoCu 251 4; [x] la2 1(diš) geme2 2(diš) MVN 18, 713 2; siki-bi x la2 1(diš) ma-na OMRO 66, 50 17 r i 3; u4 1(u) la2 1(diš)-kam AAICAB 1/1, pl. 018, 1911-142 1.

2. minus sign (4672x/47%)

~ELA/Lagash II/Girsu 3(u) la2 2(diš) gada gen!? DCS 49 3; [...] 4(u) la2 2(diš) ba-us2 ITT 5, 06821 2; 2(u) la2 3(diš) sag gada us2 ITT 5, 06851 2. ELA/Ur III/Adab a-ra2 1(u) la2 1(diš)-kam ba-hul MVN 03, 204 3; mu si-mu-ru-umki lu-lu-bu-umki a-ra2 1(u) la2 1(diš)-kam ba-hul MVN 03, 205 1. ELA/Ur III/Drehem iti u4 2(u) la2 1(diš) ba-zal Aegyptus 17, 53, 070 4; 1(geš2) la2 1(diš) udu Aegyptus 17, 59, 156 1; 1(geš2) 4(u) la2 1(diš) maš2 gub Aegyptus 17, 59, 156 1. ELA/Ur III/Girsu 4(ban2) la2 1(diš) sila3 en-nu AAS 167 1; 4(ban2) la2 1(diš) sila3 en-nu AAS 168 1; 4(ban2) la2 1(diš) sila3 en-nu AAS 170 1. ELA/Ur III/Nippur 2(u) la2 2(diš) dug za3-še3-la2 5(diš) sila3-ta AS 17, 34 25 8; 2(geš2) 1(u) 5(aš) la2 2(ban2) 5(diš) sila3 gur sila3 1(geš2) 1(u) 5(diš)-ta BE 03/1, 067 1; 1(u) la2 1(diš) x x x BE 03/1, 071 1. ELA/Ur III/Umma mu si-mu-ru-umki lu-lu-buki a-ra2 1(u) la2 1(diš)-kam-aš ba-hul AAS 014 2; 2(geš2) 3(u) la2 1(diš) guruš u4 1(diš)-še3 AAS 028 o ii 3; ŠU+LAGAB 1(gešʾu) 3(geš2) 2(u) [la2 3(diš)] geme2 3(ban2) AAS 035 16. ELA/Ur III/Ur ŠU+LAGAB 3(u)* la2* 1(diš)* sar al ak BCT 1, 133 3; 4(u) la2 1(diš) ma-na siki tug2 us2 Fs. Hilprecht, 138 1 7; 1(gešʾu) 4(geš2) 5(u) la2 1(diš) sa gu Fs. Hilprecht, 139 3 3'. ELA/Ur III/unclear 5(geš2) la2? 1(diš)? ma-na lugal-ma2? Atiqot 4, pl. 12 73 5; 4(ban2) la2 1(diš) sila3 zi3 2(diš) 1(u) 1(diš) 2(u) [...] Atiqot 4, pl. 12 75 3; ku3#-bi 1/2(diš) gin2 2(u) la2 2(diš) še AUCT 1, 293 2. unknown/Ur III/Drehem 1(gešʾu) 1(geš2) 2(u) la2 1(diš) udu Aleppo 001 2; 9(diš) la2 1(diš) maš2 Aleppo 001 3; iti u4 <1(u)> la2 2(diš) [ba-ra-zal] Aleppo 002 1. unknown/Ur III/Girsu 1(geš2) 1(u) la2 1(diš) guruš u4 1(diš)-še3 ASJ 10, 088 2 o ii 9; ab-sin2-bi 1(diš) ninda 1(u) la2 1(diš)-ta [...] ASJ 11, 130 60 10; še-bi 1(u) la2 1(barig) gur ASJ 11, 138 66 o ii 13. unknown/Ur III/Nippur 1(ban2) 1(diš) la2 1(diš) sila3 dumu ur-dsuen# BBVO 11, 295, 6N-T632 1; [...] 2(diš) la2 2(diš) sila3 geme2 [...] BBVO 11, 295, 6N-T632 7; 1(ban2)# 4(diš) la2 1(diš) sila3 nin-ra-ni BBVO 11, 295, 6N-T632 3; 5(u) la2 1(diš) guruš al 1(u) [sar] SNAT 229 3; 1(geš2) 4(u) la2 1(diš) guruš SNAT 233 8. unknown/Ur III/Umma 1(geš2) 2(u) la2 1(diš) guruš u4 1(diš)-še3 Aleppo 231 1; 3(u) la2 3(diš) gešu3 AR RIM 07 08 o ii 3; 1(u) la2 1(diš) geša-ra AR RIM 07 08 r i 1. unknown/Ur III/unclear 4(aš) 3(barig) 1(ban2) la2 1(u) gin2 gur ki ur-dAB×X x-nin? x DoCu 406 o i 5'; 2(u) la2 1(diš) tug2nig2-lam2 4(diš)-kam us2 MVN 18, 648 4'; 1(u) la2 1(diš) guruš a2 1/2(diš) OMRO 66, 50 17 r iii 14.

3. (to be) insignificant, low-value

4. dimunition

Akk. maţû "to be(come) little"; tamţâtu "to reduce, curtail".

[2002] J. Hoyrup, Lengths Widths Surfaces 45.

[1984] P. Steinkeller, AuOr 2 139 n12.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.