sa [SINEW]

(68 instances)

sa [SINEW] (68x: Old Babylonian) wr. sa "gut; sinew, tendon; string (of a bow, musical instrument); catgut string" Akk. dāmu; erru; matnu; pitnu

See sa gi[prepare], sa la[bind], sa la[sweep].

[1] cuneiform SA sa
+ -0 (68x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 64

11 distinct forms attested; click to view forms table.

1. gut (68x/100%)

~ LEX/Old Babylonian/Nippur sa = pi-it-nu-um Nigga 291; sa = še-er-ha-nu Nigga 292; sa = gi4-du-u2 Nigga 295; sa = ma-at-nu Nigga 296; sa = wi-ir-rum Nigga 297; sa da-mu-um Nigga 298; sa = da-num2 Nigga 299; [[sa]] = = = še#-er#-ha#-nu# OB Aa 233:2. LEX/Old Babylonian/unknown sa BAD-ĝu10 Ugumu 157; sa MUR-ĝu10 Ugumu 159. unknown/Old Babylonian/unknown sa-bi 5(diš) gin2 TLB 5, 08 4.

~ uLEX/Old Babylonian/Nippur sa piriĝ/UG Nigga 314.

~ bala[turn]LEX/Old Babylonian/unknown sa bal-ĝu10 Ugumu 158.

~ gi[turn]LEX/Old Babylonian/Nippur sa# gi4#-a# OB Nippur Lu 804a; sa# ab#-gi4#-a# OB Nippur Lu 804b. LEX/Old Babylonian/unknown [lu2 tug2 sa gi4]-a = ša# er-si-i-im OB Lu-Azlag A 17; [lu2 tug2 sa] gi4#-a = ša# er#-si#-i#-im# lu2-azlag B and C Seg.1, 17.

~ gid[long]LEX/Old Babylonian/unknown sa gid2-ĝu10 Ugumu 156.

~ gu[neck]LEX/Old Babylonian/Nippur sa gu2 Nigga 343. LEX/Old Babylonian/unknown sa gu2-ĝu10 Ugumu 153.

~ ĝušur[harrow]LEX/Old Babylonian/Nippur ĝišsa gan2-ur3 OB Nippur Ura 1 471.

~ piriĝ[lion]LEX/Old Babylonian/Nippur sa piriĝ Nigga 313.

~ sig[weak]LEX/Old Babylonian/Nippur sa sig Nigga 340.

~ šu[hand]LEX/Old Babylonian/unknown [sa šu-ĝu10] Ugumu 179.

~ tah[add]LEX/Old Babylonian/unknown sa dah-ĝu10 Ugumu 155.

~ te[cheek]LEX/Old Babylonian/unknown sa te-ĝu10 Ugumu 138.

See: dub sa dar; erin sa gi; gag sa la; gu sa la; nar sa; šakkanak erin sa gi; tigidlu sa n; uzu sa; uzu sa gal; uzu sa hal; uzu sa sal; uzu sa tah.

2. sinew, tendon

3. string (of a bow, musical instrument)

4. catgut string

Akk. dāmu "blood, dark"; erru "intestine(s)"; matnu "sinew, tendon"; pitnu "box; a musical instrument; instrument string".

[1993] A. Cavigneaux and F. Alrawi, ZA 83 204 wn34.

[1993-1997] W. R"ollig and H. Waetzoldt, RlA 8 328.

[1987] M. van de Mieroop, Isin crafts 149; 33.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.