sagi [BUNDLE]

(12 instances)

sagi [BUNDLE] (12x: ED IIIb, Ur III) wr. sa-gi "reed bundle"

[1] cuneiform SA.GI sa-gi
+ -0 (12x/100%).
3500 3000 2500 2000 1500 1000 (no date)
[1] 3 9

2 distinct forms attested; click to view forms table.

1. reed bundle (12x/100%)

~ ELA/Ur III/Girsu 5(u) gima-sa2-ab 1(geš2) sa-gi-ta Atiqot 4, pl. 02 08 o iii 14; 1(geš2) 1(diš) sa-gi nig2 geme2 dumu bala-ni la-gu7-a RTC 306 r ii 11; 7(geš2) sa-gi gibil x-še3 UgaritForsch 25, 2 6. ELA/Ur III/Umma 1(geš2)!? [x] sa-gi gu-nigin2-ba 1(u) sa-ta TCL 5, 5674 r iv 21; sa-gi geša-ra ma2-gur8-dšara2-ka-še3 TCL 5, 6036 o vi 7; 3(u) sa-gi TCL 5, 6036 o vi 8; [2(geš2) sa-gi ...] TCL 5, 6036 o i 4; 2(geš2) sa-gi TCL 5, 6036 o iii 5. unknown/ED IIIb/Girsu [x] 1(u@c)!? sa-gi# x MVN 03, 005 o i 1; 4(u@c) 3(aš@c) sa-gi# [...] MVN 03, 005 o ii 1; 5(geš2@c) sa-gi# MVN 03, 005 o iii 3. unknown/Ur III/Umma 5(diš) sa-gi MVN 16, 1236 1.


ePSD icon ePSD contacts: Steve Tinney and Philip Jones.